”Gustaf Adolfs Torg”, ”Rådhuset”, ”Börsen, Stadshuset och Wenngrenska huset”, ”Göteborgs Centralpost”, ”Televerket”
Magazine article, 2016

Author

Claes Caldenby

Chalmers, Architecture

Hus, människor, minnen: Om byggnadsminnen i Västra Götalands län

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

12/13/2018