”Gustaf Adolfs Torg”, ”Rådhuset”, ”Börsen, Stadshuset och Wenngrenska huset”, ”Göteborgs Centralpost”, ”Televerket”
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Hus, människor, minnen: Om byggnadsminnen i Västra Götalands län

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13