Brain Foods - maten som påverkar hjärnan Livsmedel i Fokus 2017(4): 42-43
Other - Software code, 2017

Brain Foods är ett växande segment inom functional foods, och det finns många sätt på vilket komponenter i födan kan påverka hjärnan för båttre hälsa och prestationsförmåga

Creator

Bo Ekstrand

Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Subject Categories

Other Medical Engineering

Food Science

Nutrition and Dietetics

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Latest update

5/7/2019 9