Att utveckla ingenjörsstudenters förmåga att resonera kring komplexa hållbarhetsproblem - en forskningsbaserad undervisningsenhet och bedömningsmatris
Conference contribution, 2017

Author

Johanna Lönngren

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers), Engineering Education Research - EER (Chalmers)

Tom Adawi

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers), Engineering Education Research - EER (Chalmers)

Magdalena Svanström

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

KUL konferensen
, ,

Subject Categories

Educational Sciences

More information

Created

3/1/2018 1