Superisoleringsmaterial i byggnader: Rekommendationer från IEA EBC Annex 65
Magazine article, 2018

Värmeledningsförmågan (λ) hos superisoleringsmaterial (SIM) är mellan 2-5 gånger lägre än för konventionella isoleringsmaterial. Detta betyder att värmeförluster genom byggnadens klimatskal kan reduceras med mellan 50-80 procent. Med målet att ta fram rekommendationer för hur SIM kan användas har forskare under 4 år arbetat i IEA EBC Annex 65. Syftet var att presentera tillförlitlig data och säkra implementeringstekniker för användning av SIM i byggapplikationer. Utvärdering genomfördes av projekt med nära 100 000 m2 installerade SIM som visade att både avancerade porösa material, APM, och vakuumisoleringspaneler, VIP, har installerats framgångsrikt under de senaste 15 åren i byggnader. Flera fallstudier med VIP demonstrerade hur uthyrningsbar golvyta kunde finansiera den ökade kostnaden samt att byggnadens karakteristik kunde bevaras efter en tilläggsisolering.

Author

Pär Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Bijan Adl-Zarrabi

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Holger Wallbaum

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Jun Kono

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Bygg & teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 2018 2 18-21

Long Term Performance of Super-Insulating Materials in Buildings

Swedish Energy Agency (2015-002698projekt40798-1), 2015-07-01 -- 2017-12-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Infrastructure Engineering

Building Technologies

More information

Latest update

7/16/2021