Maten och det nya landet - En forskningsrapport från Centrum för Konsumtionsvetenskap, Vårdalinstitutet, Institutet för Vård- och omsorgsvetenskap
Report, 2006

konsumtion

utrikesfödda svenskar

mat

Author

Helene Brembeck

University of Gothenburg

MariAnne Karlsson

Chalmers, Product and Production Development, Design

Eva Ossiansson

University of Gothenburg

Helena Shanahan

University of Gothenburg

Lena Jonsson

University of Gothenburg

Kerstin Bergström

University of Gothenburg

Pontus Wallgren

Chalmers, Product and Production Development, Design

Subject Categories

Social Sciences Interdisciplinary

Business Administration

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

More information

Created

10/7/2017