One-size fits-all-lösningar fungerar sällan i vården
Newspaper article, 2019

”Låt oss diskutera hur de olika vetenskapliga traditionerna kan bidra till att förbättra vården”, det skriver Erik Eriksson och Christian Gadolin.

Author

Erik Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Christian Gadolin

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Dagens medicin

1104-7488 (ISSN)

Subject Categories

Medical Laboratory and Measurements Technologies

More information

Latest update

7/1/2019 9