När skälet till antalet fel fick en annan förklaring
Newspaper article, 2019

Högt i tak skapar högre resultat. Ju högre i tak det är i de team vi arbetar i, desto bättre fungerar teamen. De är mer produktiva, ...

Author

Tobias Fredberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Subject Categories

Business Administration

More information

Latest update

8/31/2021