När skälet till antalet fel fick en annan förklaring
Artikel i dagstidning, 2019

Högt i tak skapar högre resultat. Ju högre i tak det är i de team vi arbetar i, desto bättre fungerar teamen. De är mer produktiva, ...

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-31