Integrering av autentiska fysikprojekt med kommunikation
Conference contribution, 2021

En förstaårskurs på programmet i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola har fått ett nytt upplägg genom att autentiska fysikprojekt har integrerats med kommunikation. Resultaten, stödda av studentundersökningar, lärares observationer och en fokusgruppintervju med studenter indikerar att kommunikationsinslaget bidrar till förbättrat lärande i fysik och förstärkt disciplinär kommunikation. 

Studien är beskriven i sin helhet här:
Malmström, H., Enger, J., Karlsteen, M., & Weidow, J. (2020). Integrating CAD, 3D-printing technology and oral communication to enhance students’ physics understanding and disciplinary literacy. European Journal of Physics, 41(6), 065708.

CAD

communicating-to-learn

oral presentation

3D-printing

poster presentation

Author

Jonathan Weidow

Chalmers, Physics, Materials Physics

Magnus Karlsteen

Chalmers, Physics, Materials Physics

Hans Malmström

Chalmers, Communication and Learning in Science, Language and Communication (Chalmers)

KUL2021
Göteborg, ,

Subject Categories

Didactics

Learning

Pedagogical Work

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

3/12/2021