Några overväganden för effektiva och tillförlitliga träförband med inslitsade plåtar och dymlingar
Magazine article, 2021

Förband är mycket viktiga delar av träkonstruktioner, speciellt när dessa utsätts för stora laster. Träförband med inslitsade stålplåtar och ståldymlingar är mycket vanliga i stora träkonstruktioner. Olika aspekter måste beaktas vid projekteringen av denna typ av förband. För att skapa ekonomiska konstruktioner bör förbandens effektivitet optimeras utan att försämra dess mekaniska egenskaper. Dessvärre erbjuder standarderna inte mycket vägledning gällande detta. I den här artikeln diskuteras några aspekter kring projektering av förband, framförallt förband med inslitsade plåtar och dymlingar.

Timber

Resistance

Joint

Connection

Ductility

Dowel

Slip Modulus

Author

Robert Jockwer

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Vera Öberg

SWECO

Roberto Crocetti

Royal Institute of Technology (KTH)

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 113 4 24-27

Subject Categories

Architectural Engineering

Other Civil Engineering

Building Technologies

More information

Latest update

3/1/2022 1