Några overväganden för effektiva och tillförlitliga träförband med inslitsade plåtar och dymlingar
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Förband är mycket viktiga delar av träkonstruktioner, speciellt när dessa utsätts för stora laster. Träförband med inslitsade stålplåtar och ståldymlingar är mycket vanliga i stora träkonstruktioner. Olika aspekter måste beaktas vid projekteringen av denna typ av förband. För att skapa ekonomiska konstruktioner bör förbandens effektivitet optimeras utan att försämra dess mekaniska egenskaper. Dessvärre erbjuder standarderna inte mycket vägledning gällande detta. I den här artikeln diskuteras några aspekter kring projektering av förband, framförallt förband med inslitsade plåtar och dymlingar.

Timber

Resistance

Joint

Connection

Ductility

Dowel

Slip Modulus

Författare

Robert Jockwer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Vera Öberg

SWECO

Roberto Crocetti

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 113 4 24-27

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-01