MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum - Arbetsprocess för utformning utifrån ett människa-maskinperspektiv
Report, 2008

Author

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Jonas Andersson

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Anna Thunberg

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Psychology (excluding Applied Psychology)

Human Computer Interaction

More information

Created

10/7/2017