MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum - Arbetsprocess för utformning utifrån ett människa-maskinperspektiv
Rapport, 2008

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jonas Andersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07