Miljön och förpackningarna. Livscykelanalyser för förpackningsmaterial - beräkning av miljöbelastning
Report, 1991

Author

Anne-Marie Tillman

Department of Technical Environmental Planning

Henrikke Baumann

Department of Technical Environmental Planning

Elin Eriksson

Tomas Rydberg

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/6/2017