Job van Eldijk

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Job är planarkitekt på Ramboll och arbetar som industridoktorand inom forskningsgruppen Spatial Morphology. Han utvecklar en metod för att kvantifiera motor- och järnvägars barriäreffekter i städer. Med denna mätmetod kan minskning av barriärer prioriteras i infrastrukturprojekt vilket in sin tur kan få fler att välja att gå och cykla istället för att ta bilen.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2018

The wrong side of the tracks: quantifying barrier effects of transport infrastructure

Job van Eldijk
ETC Conference Papers
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2016–2022

Kvantifiering av trafikleders barriäreffekter

Lars Marcus Stadsbyggnad
Jorge Gil Stadsbyggnad
Job van Eldijk Stadsbyggnad
Trafikverket
Ramböll Sverige AB
VINNOVA
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Det kan finnas fler projekt där Job van Eldijk medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.