Erik Skog

Visar 5 publikationer

2008

Fireside corrosion of stainless and low alloyed steels in a waste-fired CFB boiler; The effect of adding sulphur to the fuel

Nicklas Folkeson, Jesper Pettersson, Carolina Pettersson et al
Materials Science Forum. Vol. 595-598, p. 289-297
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Critical corrosion phenomena on superheaters in biomass and waste-fired boilers

Lars-Gunnar Johansson, Jan-Erik Svensson, Erik Skog et al
Journal of Iron and Steel Research International. Vol. 14, p. 35-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Inverkan av svaveltillsatser på överhettarkorrosion, emissioner och askkvalitet i en bioeldad anläggning

Erik Skog, Oliver Lindqvist, Nicklas Folkeson et al
Rapport till STEM
Artikel i övriga tidskrifter
2006

The influence of sulphur additions on the corrosive environment in a waste-fired CFB boiler

Jesper Pettersson, Carolina Pettersson, Nicklas Folkeson et al
Materials Science Forum. Vol. 522-523, p. 563-570
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

The influence of sulphur additions on the corrosive environment in a waste-fired CFB boiler

Jesper Pettersson, Carolina Pettersson, Nicklas Folkeson et al
Materials Science Forum. Vol. 522-523, p. 563-570
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Erik Skog medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.