Inverkan av svaveltillsatser på överhettarkorrosion, emissioner och askkvalitet i en bioeldad anläggning
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Oliver Lindqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Nicklas Folkeson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Lars-Gunnar Johansson

Jesper Pettersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Carolina Pettersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Jan-Erik Svensson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Evert Ljungström

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Rapport till STEM

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13