Jesper Liske

Docent vid Energi och material

Dr. Jesper Liske är Docent på avdelningen för Energi & Material. Hans forskning är inriktad mot förstå och lösa de korrosionsrelaterade problem som uppstår i verk där förnyelsebara bränslen (såsom biomassa och avfall) används. Detta inbegriper både förbränning och förgasning av förnyelsebara bränslen. Forskningen ämnar till att med ökad förståelse minska korrosionen antigen genom att öka korrosionsmotståndet hos stålet eller genom att göra miljön mindre korrosiv (t.ex med hjälp av bränsleadditiv).

Jesper sitter med i beredningsgruppen för Waste Refinery samt ansvarar för HTC’s IT-plattform Meltwater.

Källa: chalmers.se
Image of Jesper Liske

Visar 52 publikationer

2022

A Comparison of the Oxidation and Nitridation Properties of Selected Chromia- and Alumina-Forming Alloys at 800 degrees C

Tommy Sand, Jesper Liske, T. Helander et al
Oxidation of Metals. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The influence of a KCl-rich environment on the corrosion attack of 304 L: 3D FIB/SEM and TEM investigations

Julien Phother Simon, Imran Hanif, Jesper Liske et al
Corrosion Science. Vol. 183
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Combined measurement techniques for fast detection of alkali release in fluidized bed combustion

Tomas Leffler, Fredrik Lind, Jesper Liske et al
CFB 2021 - Proceedings of the 13th International Conference on Fluidized Bed Technology, p. 339-344
Paper i proceeding
2020

Oxidation of Fe-2.25Cr-1Mo in presence of KCl(s) at 400 °C – Crack formation and its influence on oxidation kinetics

Amanda Persdotter, Mohammad Sattari, Erik Larsson et al
Corrosion Science. Vol. 163
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Beyond breakaway corrosion – Influence of chromium, nickel and aluminum on corrosion of iron-based alloys at 600 °C

Amanda Persdotter, Johan Eklund, Jesper Liske et al
Corrosion Science. Vol. 177
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

The Influence of KCl and HCl on the High-Temperature Oxidation of a Fe-2.25Cr-1Mo Steel at 400 °C

Erik Larsson, Jesper Liske, Amanda Persdotter et al
Oxidation of Metals. Vol. 93 (1-2), p. 29-52
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Continuous KCl addition in high temperature exposures of 304 L – A way to mimic a boiler environment

Julien Phother Simon, Torbjörn Jonsson, Jesper Liske
Corrosion Science. Vol. 167
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Oxidation Driven Permeation of Iron Oxide Scales by Chloride from Experiment Guided First-Principles Modeling

Valentina Cantatore, Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Jesper Liske et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 123 (42), p. 25957-25966
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

High-Temperature Corrosion of HVAF-Sprayed Ni-Based Coatings for Boiler Applications

Johan Eklund, Julien Phother Simon, E. Sadeghi et al
Oxidation of Metals. Vol. 91 (5-6), p. 729-747
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Field exposure of FeCrAl model alloys in a waste-fired boiler at 600°C: The influence of Cr and Si on the corrosion behaviour

Johan Eklund, Maria Dolores Paz Olausson, B. Jonsson et al
Materials and Corrosion. Vol. 70 (8), p. 1476-1485
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The Influence of Oxide-Scale Microstructure on KCl(s)-Induced Corrosion of Low-Alloyed Steel at 400 °C

Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Johan Eklund, Amanda Persdotter et al
Oxidation of Metals. Vol. 91 (3-4), p. 291-310
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Effect of water vapor on the oxidation behavior of HVAF-sprayed NiCr and NiCrAlY coatings

Esmaeil Sadeghimeresht, Johan Eklund, Julien Phother Simon et al
Materials and Corrosion - Werkstoffe und Korrosion. Vol. 69 (10), p. 1431-1440
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Correlation between field and laboratory exposures for boiler corrosion test – mechanistic study of chlorine induced corrosion.

Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Maria Dolores Paz, Torbjörn Jonsson et al
Proceedings of the 23rd International Conference on FBC, p. 318-325
Paper i proceeding
2018

The influence of silicon on the corrosion properties of FeCrAl model alloys in oxidizing environments at 600 °C

Johan Eklund, B. Jonsson, Amanda Persdotter et al
Corrosion Science. Vol. 144, p. 266-276
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A Comparative Study of the Initial Corrosion of KCl and PbCl2 on a Low-Alloyed Steel

Erik Larsson, Hans Gruber, Kristina M Hellström et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (5-6), p. 779-787
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Investigating corrosion memory: The influence of previous boiler operation on current corrosion rate

Maria Dolores Paz, Dongmei Zhao, Sofia Karlsson et al
Fuel Processing Technology. Vol. 156, p. 348-356
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Microstructural Study of the Influence of KCl and HCl on Preformed Corrosion Product Layers on Stainless Steel

Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Johan Eklund, Jan-Erik Svensson et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (5-6), p. 801-811
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

High-Temperature Oxidation of FeCr(Ni) Alloys: The Behaviour After Breakaway

Torbjörn Jonsson, H. Larsson, Sofia Karlsson et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (3-4), p. 333-341
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A Laboratory Study of the in Situ Sulfation of Alkali Chloride Rich Deposits: Corrosion Perspective

Sofia Karlsson, Erik Larsson, Torbjörn Jonsson et al
Energy & Fuels. Vol. 30 (9), p. 7256-7267
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Oxidation After Breakdown of the Chromium-Rich Scale on Stainless Steels at High Temperature: Internal Oxidation

Torbjörn Jonsson, Sofia Karlsson, Hamed Hoseini Hooshyar et al
Oxidation of Metals. Vol. 85 (5-6), p. 509-536
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The Effect of H-2 and H2O on the Oxidation of 304L-Stainless Steel at 600 A degrees C: General Behaviour (Part I)

Hamed Hoseini Hooshyar, Torbjörn Jonsson, J. Hall et al
Oxidation of Metals. Vol. 85 (3-4), p. 321-342
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Initial corrosion attack of 304L and T22 in 2 MW biomass gasifier: a microstructural investigation

Hamed Hoseini Hooshyar, Jesper Liske, Lars-Gunnar Johansson et al
Materials at High Temperatures. Vol. 32 (1-2), p. 197-204
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Reducing high-temperature corrosion on high- alloyed stainless steel superheaters by co-combustion of municipal sewage sludge in a fluidised bed boiler

Sofia Karlsson, Lars-Erik Åmand, Jesper Liske
Fuel. Vol. 139, p. 482-493
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The effect of startup procedure of probe exposures on deposit and corrosion formation in a waste fired CFB boiler.

Mercedes Andrea Olivas Ogaz, Maria Dolores Paz, Torbjörn Jonsson et al
Paper i proceeding
2014

Sulfur recirculation for increased electricity production in Waste-to-Energy plants

S. Andersson, E. W. Blomqvist, L. Bafver et al
Waste Management. Vol. 34 (1), p. 67-78
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Mitigation of Fireside Corrosion of Stainless Steel in Power Plants: A Laboratory Study of the Influences of SO2 and KCl on Initial Stages of Corrosion

Sofia Karlsson, Torbjörn Jonsson, Josefin Hall et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (5), p. 3102-3109
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Two Strategies to Reduce Gaseous KCl and Chlorine in Deposits during Biomass Combustion - Injection of Ammonium Sulphate and Co-Combustion with Peat

Håkan Kassman, Jesper Pettersson, Britt-Marie Steenari et al
Fuel Processing Technology. Vol. 105, p. 170-180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Study of Bed Material Agglomeration in A Horizontal Circulating Fluidized Bed Boiler Burning Rice Husk

Dongmei Zhao, Jesper Pettersson, Britt-Marie Steenari et al
Proceedings of the 21:st International Conference on Fluidized Bed Combustion
Paper i proceeding
2012

Alkali Induced High Temperature Corrosion of Stainless Steel: The Influence of NaCl, KCl and CaCl2

Sofia Karlsson, Jesper Pettersson, Lars-Gunnar Johansson et al
Oxidation of Metals. Vol. 78 (1-2), p. 83-102
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The effect of SO2(g) on the initial stages of KCl induced high temperature corrosion of 304L at 600°C

Sofia Karlsson, Torbjörn Jonsson, Josefin Engkvist et al
8th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection of Materials
Övrigt konferensbidrag
2011

KCl-Induced High Temperature Corrosion of Austenitic Stainless Steel 304L – The Influence of SO2

Sofia Karlsson, Jesper Pettersson, Jan-Erik Svensson et al
Materials Science Forum. Vol. 696, p. 224-229
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Reducing High Temperature Corrosion when Burning Waste by Adding Digested Sewage Sludge

Sofia Karlsson, Lars-Erik Åmand, Jesper Pettersson
Swedish - Finnish Flame Days, January 26-27 2011 in Piteå, Sweden, The Swedish and Finnish National Committees of the International Flame Research Foundation (IFRF) and The Scandinavian - Nordic Section of the Combustion Institute (SNCI)
Övrigt konferensbidrag
2011

The Effects of KCl, K2SO4 and K2CO3 on the High Temperature Corrosion of a 304-Type Austenitic Stainless Steel

Jesper Pettersson, Nicklas Folkeson, Lars-Gunnar Johansson et al
Oxidation of Metals. Vol. 76 (1-2), p. 93-109
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Sewage sludge as additive to reduce the initial fireside corrosion caused by combustion of shredder residues in a waste-fired BFB boiler.

Torbjörn Jonsson, Jesper Pettersson, Kent Davidsson et al
9th Liège Conference on Materials for Advanced Power Engineering.
Paper i proceeding
2010

Ammonium Sulphate and Co-Combustion with Peat – Two Strategies to Reduce Gaseous KCl and Chlorine in Deposits during Biomass Combustion

Håkan Kassman, Jessica Malene Bohwalli, Jesper Pettersson et al
In Proceedings from: "Impacts of Fuel Quality on Power Production & Environment", Lapland, Finland, August 29th - September 3rd 2010
Övrigt konferensbidrag
2009

The influence of KCl on the corrosion of an austenitic stainless steel (304L) in oxidizing humid conditions at 600 ºC: A microstructural study

Torbjörn Jonsson, Jan Froitzheim, Jesper Pettersson et al
Oxidation of Metals. Vol. 72 (3), p. 213-239
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

KCl-Induced Corrosion of a 304-type Austenitic Stainless Steel in O-2 and in O-2 + H2O Environment: The Influence of Temperature

Jesper Pettersson, Jan-Erik Svensson, Lars-Gunnar Johansson
Oxidation of Metals. Vol. 72 (3-4), p. 159-177
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Fireside corrosion of stainless and low alloyed steels in a waste-fired CFB boiler; The effect of adding sulphur to the fuel

Nicklas Folkeson, Jesper Pettersson, Carolina Pettersson et al
Materials Science Forum. Vol. 595-598, p. 289-297
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Alkali Induced Corrosion of 304-type Austenitic Stainless Steel at 600°C; Comparison between KCl, K2CO3 and K2SO4

Jesper Pettersson, Jan-Erik Svensson, Lars-Gunnar Johansson
Materials Science Forum. Vol. 595-598, p. 367-375
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Potassium, chlorine, and sulfur in ash, particles, deposits, and corrosion during wood combustion in a circulating fluidized-bed boiler

Kent Davidsson, Lars-Erik Åmand, Bo G Leckner et al
Energy & Fuels. Vol. 21 (1), p. 71-81
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Ramprogram – Åtgärder för samtidig minimering av alkalirelaterade driftproblem, Etapp 2

S. Herstad-Svärd, M. Gyllenhammar, Kent Davidsson et al
Rapport
2007

Critical corrosion phenomena on superheaters in biomass and waste-fired boilers

Lars-Gunnar Johansson, Jan-Erik Svensson, Erik Skog et al
Journal of Iron and Steel Research International. Vol. 14, p. 35-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Inverkan av svaveltillsatser på överhettarkorrosion, emissioner och askkvalitet i en bioeldad anläggning

Erik Skog, Oliver Lindqvist, Nicklas Folkeson et al
Rapport till STEM
Artikel i övrig tidskrift
2006

KCl-Induced High Temperature Corrosion of the Austenitic Fe-Cr-Ni Alloys 304L and Sanicro 28 at 600 °C

Carolina Pettersson, Jesper Pettersson, Henrik Asteman et al
Corrosion Science. Vol. 48 (6), p. 1368-1378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

The influence of sulphur additions on the corrosive environment in a waste-fired CFB boiler

Jesper Pettersson, Carolina Pettersson, Nicklas Folkeson et al
Materials Science Forum. Vol. 522-523, p. 563-570
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

KCl induced corrosion of a 304-type austenitic stainless steel at 600 degrees C; The role of potassium

Jesper Pettersson, Henrik Asteman, Jan-Erik Svensson et al
Oxidation of Metals. Vol. 64 (1-2), p. 23-41
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Microstructural investigation of the influence of KCl on the corrosion of 304L exposed to 5% O2 + N2

Torbjörn Jonsson, Jan Froitzheim, Jesper Pettersson et al
16th International Corrosion Congress, September 19-24 2005, Beijing, China, p. Paper 6-45
Paper i proceeding
2005

The influence of sulphur additions on the corrosive environment in a waste-fired CFB boiler

Jesper Pettersson, Carolina Pettersson, Nicklas Folkeson et al
Materials Science Forum. Vol. 522-523, p. 563-570
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

A pilot plant study of the effect of alkali salts on initial stages of the high temperature corrosion of alloy 304L

Jesper Pettersson, Carolina Pettersson, Henrik Asteman et al
Materials Science Forum. Vol. 461-464, p. 965-972
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Is KCl(g) corrosive at temperatures above its dew point? - Influence of KCl(g) on initial stages of the high temperature corrosion of 11% Cr steel at 600 degrees C

Karin Segerdahl, Jesper Pettersson, Jan-Erik Svensson et al
High Temperature Corrosion and Protection of Materials 6, Prt 1 and 2, Proceedings. Vol. 461-464, p. 109-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 9 forskningsprojekt

2020–

High temperature corrosion and ash research, part 2

Jan-Erik Svensson Energi och material
Sedigheh Bigdeli Oorganisk miljökemi 1
Jesper Liske Oorganisk miljökemi 1
Torbjörn Jonsson Oorganisk miljökemi 1
Chalmers

2019–2020

Transformation of existing power plants – a paradigm shift towards higher plant efficiencies and full fuel flexibility

Pavleta Knutsson Oorganisk miljökemi 1
Jesper Liske Oorganisk miljökemi 1
Fredrik Lind Energiteknik
Fang Liu Material och tillverkning
Chalmers

2019–

High temperature corrosion and ash research

Jan-Erik Svensson Energi och material
Jesper Liske Oorganisk miljökemi 1
Torbjörn Jonsson Oorganisk miljökemi 1
Sedigheh Bigdeli Oorganisk miljökemi 1
Chalmers

2018–2021

Nya material och syrebärarstödd förbränning för ökad konkurrenskraft hos FB-anläggningar

Jesper Liske Oorganisk miljökemi 1
Energimyndigheten

2014–2016

Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion med fokus på solkraft

Jesper Liske Oorganisk miljökemi 1
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Jesper Liske medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.