Alkali Induced Corrosion of 304-type Austenitic Stainless Steel at 600°C; Comparison between KCl, K2CO3 and K2SO4
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Jesper Pettersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Jan-Erik Svensson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Lars-Gunnar Johansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Materials Science Forum

Vol. 595-598 367-375

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15