Abderisak Adam

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Abderisak Adam är väg-och vattenbyggnadsingenjör och doktorand på avdelningen för Construction Management på Chalmers. Hans forskning rör offentliga beställares förmåga att planera och leda stora komplexa nybyggnadsprojekt, t ex inom infrastruktur och vårdbyggnation. Abderisak undersöker framförallt vilka olika slags kompetenser som offentliga beställare behöver för att säkerställa att projekten utifrån förutsättningarna når uppsatta mål. Hans huvudsakliga forskningsintresse berör frågor som relaterar till innovation inom byggindustrin.

Källa: chalmers.se

Visar 10 publikationer

2017

Aggregation of factors causing cost overruns and time delays in large public construction projects: Trends and implications

Abderisak Adam, Per-Erik Josephson, Göran Lindahl
Engineering, Construction and Architectural Management. Vol. 24 (3), p. 393-406
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Applying the dynamic capabilities framework in the case of a large public construction client

Abderisak Adam, Göran Lindahl
Construction Management and Economics (7), p. 1-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

How task heterogeneity and frequency relates to knowledge codification: Evaluating the Shared Construction Guidelines (SCG) of 24 Swedish Public Client Organizations

Abderisak Adam, Göran Lindahl, Roine Leiringer
9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, p. 1-9
Paper i proceeding
2016

Approaches to Safeguarding Sustainability Requirements in Public Construction Projects – the Client’s Perspective

Abderisak Adam, Göran Lindahl
CIB World Building Congress 2016
Paper i proceeding
2015

Take a Chance on Me? Construction Clients' Perspectives on Risk Management

Abderisak Adam, Göran Lindahl
Procedia Economics and Finance. Vol. 21, p. 548-554
Paper i proceeding
2014

Implications of cost overruns and time delays on major public construction projects

Abderisak Adam, Per-Erik Josephson, Göran Lindahl
Proceedings of the 19th International Symposium on the Advancement of Construction Management and Real Estate, 7-9 Nov 2014, Chongqing
Paper i proceeding
2014

Developing Capabilities for Public Construction Clients

Abderisak Adam, Göran Lindahl, Per-Erik Josephson
Proceedings of the 19th International Symposium on the Advancement of Construction Management and Real Estate, 7-9 Nov 2014, Chongqing
Paper i proceeding
2014

Using actor-network theory to understand knowledge sharing in an architecture firm

Abderisak Adam, Pernilla Gluch, Jonas Julin
30th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference, ARCOM 2014; Portsmouth; United Kingdom; 1 September 2014 through 3 September 2014, p. 1235-1244
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

Det kan finnas fler projekt där Abderisak Adam medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.