Hans-Dieter Becker

Visar 2 publikationer

2010

Quinones as oxidants and dehydrogenating agents

Hans-Dieter Becker
The Chemistry of the Quinonoid Compounds, p. 335-423
Kapitel i bok
1988

Quinones as oxidants and dehydrogenating agents

Hans-Dieter Becker, Alan Turner
Chemistry of the Quinonoid Compounds: Part 2, p. 1351-1384
Kapitel i bok

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Hans-Dieter Becker medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.