Quinones as oxidants and dehydrogenating agents
Kapitel i bok, 1988

Nitrogen heterocycles

Dihydric phenols

Polycyclic hydrocarbons

Hydroaromatic compounds

Silyl enol ethers

Författare

Hans-Dieter Becker

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Alan Turner

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Chemistry of the Quinonoid Compounds: Part 2

1351-1384
9780470772126 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1002/9780470772126.ch10

ISBN

9780470772126

Mer information

Skapat

2017-10-08