Caroline Ingelhammar

Tekniklektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Caroline Ingelhammar är avdelningschef och universitetslektor vid avdelningen för construction management på Chalmers. Arbetar för och har stort intresse för nya pedagogiska lärandemetoder samt ökat inslag av arbetsintegrerat lärande i undervisningen. Lärarrepresentant i Chalmers anställningskommitté, AK.Undervisar i ledarskapskurser med syfte att fördjupa studenternas kunskaper om och förmåga att generellt leda personer och grupper, såväl klassrumsledarskap som ledarskap i näringslivet. Studenterna tränas i att analysera, utveckla och utvärdera processer för att skapa god kultur inom organisationer så att alla medarbetare/elever kan närma sig sin fulla potential. Vikten att också förhålla sig till sin ledarroll med avseende på jämställdhet, genus, jämlikhet, mångfald och normkritik.

Källa: chalmers.se

Visar 4 publikationer

2015

Att avveckla befintliga- och utveckla nya utbildningsprogram utan en kris

Caroline Ingelhammar, Patrik Höstmad, Kaj Suneson
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015
Paper i proceeding
2015

Ämnesstråks-, lärsekvens- och profilansvariga som stöd i programutveckling

Patrik Höstmad, Caroline Ingelhammar, Kaj Suneson
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Caroline Ingelhammar medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.