Jonathan Nilsson

Doktor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Jag är intresserad av representationsteori för Liealgebror och relaterade algebraiska strukturer. Mitt fokus ligger på konstruktion och klassifikation av nya klasser av moduler, både för de klassiska ändligtdimensionella Liealgebrorna, men också för Liealgebror av vektorfält på algebraisk varieteter.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2019

Representations of the Lie algebra of vector fields on a sphere

Yuly Billig, Jonathan Nilsson
Journal of Pure and Applied Algebra. Vol. 223 (8), p. 3581-3593
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Jonathan Nilsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.