Christel Kampman

Visar 3 publikationer

2014

Effect of temperature on denitrifying methanotrophic activity of 'Candidatus Methylomirabilis oxyfera'

Christel Kampman, L. Piai, T.L.G. Hendrickx et al
Water Science and Technology. Vol. 70 (10), p. 1683-1689
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

High specific activity for anammox bacteria enriched from activated sludge at 10°C

T.L.G. Hendrickx, Christel Kampman, G. Zeeman et al
Bioresource Technology. Vol. 163, p. 214-222
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Thermophilic anaerobic digestion of cattle manure and improving the hydrolysis yield

Christel Kampman, Tisse Jarlsvik, Ulf Martinsson et al
Poster (konferens)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2013–2018

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys
Mathias Janssen Miljösystemanalys
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Elin Svensson Energiteknik
Simon Harvey Energiteknik
Thore Berntsson Energiteknik
Christel Cederberg Fysisk resursteori
Hans Theliander Skogsindustriell kemiteknik
Nikolaos Xafenias Industriell bioteknik
Emma Karlsson Industriell bioteknik
Maurizio Bettiga Industriell bioteknik
Karin Pettersson Energiteknik
Joshua Mayers Industriell bioteknik
Eva Albers Industriell bioteknik
Valeria Mapelli Industriell bioteknik
Christel Kampman Industriell bioteknik
Stavros Papadokonstantakis Energiteknik
Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet
Formas

Det kan finnas fler projekt där Christel Kampman medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.