Karin Holm

Visar 3 publikationer

2009

Sweetness and texture perceptions in structured gelatin gels with embedded sugar rich domains

Karin Holm, K. Wendin, Anne-Marie Hermansson
Food Hydrocolloids. Vol. 23 (8), p. 2388-2393
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Sweetness and texture perception in mixed pectin gels with 30% sugar and a designed rheology

Karin Holm, K. Wendin, Anne-Marie Hermansson
LWT - Food Science and Technology. Vol. 42 (3), p. 788-795
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Structure design for perception of sweetness in food gels

Karin Holm
Licentiatavhandling

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Karin Holm medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.