Marcus Hedberg

Doktor vid Kärnkemi

Marcus Hedberg arbetar som post doc på avdelningen för kärnkemi. Marcus huvudsakliga forskningsområden ligger inom utveckling av innovativa kärnbränslen med fokus på speciellt nitridbaserade kärnbränslen.Marcus forskning inkluderar forskning kring processer för tillverkning av bränslen baserade på urannitrid såväl som inertmatris-bränslen och kärnbränslen innehållandes högaktiva ämnen såsom plutonium och americium. Forskningen inkluderar också tillverkning av bränslepellets samt kemiska interaktioner inom bränslet samt mellan bränslet och kärnreaktorers kylmedel.Marcus är för närvarande bihandledare åt en doktorand.

Källa: chalmers.se

Visar 12 publikationer

2019

The Effect of Iron- and Manganese-Based Oxygen Carriers as Bed Materials in Oxygen Carrier Aided Combustion

Carl Kajnäs, Marcus Hedberg, Henrik Leion
Energy Technology. Vol. 7 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Scoping Studies of Dopants for Stabilization of Uranium Nitride Fuel

Klara Insulander Björk, Aneta Herman, Marcus Hedberg et al
Nuclear Science and Engineering
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Nitride fuel for Gen IV nuclear power systems

Christian Ekberg, Diogo Ribeiro Costa, Marcus Hedberg et al
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Vol. 318 (3), p. 1713-1725
Reviewartikel
2018

Thermochemical effect of fission products on sodium – MOX fuel reaction: The case of niobium

Dan Tiberiu Costin, Lionel Desgranges, Victor Cabello-Ortiga et al
Journal of Nuclear Materials. Vol. 500, p. 361-365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Dissolution Performance of Plutonium Nitride Based Fuel Materials

Emma Aneheim, Marcus Hedberg
Atalante 2016 International Conference on Nuclear Chemistry for Sustainable Fuel Cycles. Vol. 21, p. 231-238
Paper i proceeding
2016

A comparative study of nitride purity and Am fabrication losses in PuN materials by the powder and internal gelation production routes

Marcus Hedberg, Christian Ekberg
Journal of Nuclear Materials. Vol. 482, p. 156-162
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Zirconium carbonitride pellets by internal sol gel and spark plasma sintering as inert matrix fuel material

Marcus Hedberg, Marco Cologna, Andrea Cambriani et al
Journal of Nuclear Materials. Vol. 479, p. 137-144
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Studies on plutonium-zirconium co-precipitation and carbothermal reduction in the internal gelation process for nitride fuel preparation

Marcus Hedberg, Christian Ekberg
Journal of Nuclear Materials. Vol. 479, p. 608-615
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Nitride fuel production by the internal sol gel process

Marcus Hedberg
Licentiatavhandling
2013

A micro hot test of the Chalmers-GANEX extraction system on used nuclear fuel

Lovisa Bauhn, Marcus Hedberg, Emma Aneheim et al
International Nuclear Fuel Cycle Conference, GLOBAL 2013: Nuclear Energy at a Crossroads. Vol. 1, p. 335-340
Paper i proceeding
2011

Using Low-Cost Iron-Based Materials as Oxygen Carriers for Chemical Looping Combustion

Erik Jerndal, Henrik Leion, Louise Lundberg et al
Oil and Gas Science and Technology. Vol. 66 (2), p. 235-248
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2012–2015

Advanced fuelS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution (ASGARD)

Christian Ekberg Kärnkemi
Marcus Hedberg Kärnkemi
Emma Aneheim Kärnkemi
Teodora Retegan Vollmer Kärnkemi
Europeiska kommissionen (FP7)

Det kan finnas fler projekt där Marcus Hedberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.