Marcus Schmidt

Visar 2 publikationer

2000

Quasi-elastic Raman scattering and free volume in isotropic pressure-densified atactic poly(methyl matacrylate) glasses.

Marcus Schmidt, Alexander Brodin, Per Jacobsson et al
J. Chem. Phys.. Vol. 112, p. 1020-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Marcus Schmidt medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.