Quasi-elastic Raman scattering and free volume in isotropic pressure-densified atactic poly(methyl matacrylate) glasses.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Marcus Schmidt

Institutionen för polymerteknologi

Alexander Brodin

Chalmers, Teknisk fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

F.J.H Maurer

J. Chem. Phys.

Vol. 112 1020-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07