Michael Eriksson

Projektledare vid Forsknings- och samverkansstöd

Michael Eriksson är projektledare för utvärdering av Generic and Transferable Skills (GTS) år 2019. Han är också koordinator för aktiviteter kopplade till Göteborg 400 år, under perioden år 2019-2021, t.ex. AHA!festivalen i samarbete med Peter Christensson vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Michael Eriksson är koordinator för Chalmers styrkeområde Produktion och för Chalmers strategiska partnerskap med IKEA, från hösten 2019. Michael Eriksson har examen från Industriell ekonomi vid Chalmers och har tidigare bl.a. arbetat på IBM och för Stiftelsen IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology). Inom Chalmers har han arbetat som administrativ chef på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, viceprefekt för nyttiggörande vid institutionen för Fysik samt som projektledare för Chalmers utvärdering av forskning.

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2016

AHA! festival 2016

Anna Maria Orru, Fredrik Nilsson, Peter Christensson et al
Övrigt
2008

Bring in the arts and get the creativity for free: A study of the Artists in Residence project

Alexander Styhre, Michael Eriksson
Creativity and Innovation Management. Vol. 17 (1), p. 47-57
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Michael Eriksson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.