Michael Eriksson

Projektledare vid Forsknings- och samverkansstöd

Michael Eriksson är projektledare för den utvärdering av Chalmers forskning som pågår 2017-2019 och som leds från avdelningen Operativt och strategiskt stöd (OSS).Chalmers utvärdering av forskning söker skapa ett kvalitetssystem för forskningen. Projektet berör samtliga institutioner på Chalmers och i projektorganisationen ingår även vice projektägare Alf-Erik Almstedt.Michael Eriksson är även projektledare för AHA-festivalen i samarbete med Peter Christensson vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2016

AHA! festival 2016

Anna Maria Orru, Fredrik Nilsson, Peter Christensson et al
Övrigt
2008

Bring in the arts and get the creativity for free: A study of the Artists in Residence project

Alexander Styhre, Michael Eriksson
Creativity and Innovation Management. Vol. 17 (1), p. 47-57
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Michael Eriksson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.