Bring in the arts and get the creativity for free: A study of the Artists in Residence project
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Michael Eriksson

Creativity and Innovation Management

Vol. 17 1 47-57

Ämneskategorier

Annan maskinteknik