Mingfei Mu

Stipendiat vid Förbränning

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Get(Uri uri, String method, String path, HtmlDocument doc, IWebProxy proxy, ICredentials creds) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1355 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.LoadUrl(Uri uri, String method, WebProxy proxy, NetworkCredential creds) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1479 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Load(String url, String method) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1103 at HtmlAgilityPack.HtmlWeb.Load(String url) in d:\Source\htmlagilitypack.new\Trunk\HtmlAgilityPack\HtmlWeb.cs:line 1061 at ChalmersResearchCMS.Utilities.ChalmersPersonalWeb.GetStaffDesc(String cid, String lang) in C:\Users\Urban Andersson\Source\Repos\chalmersresearchweb\ChalmersResearchCMS\Utilities\ChalmersPersonalWeb.cs:line 81

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2019

Experimental study on the flow field of particles deposited on a gasoline particulate filter

Mingfei Mu, Jonas Sjöblom, Nikhil Sharma et al
Energies. Vol. 12 (14)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Analysis of the flow field from connection cones to monolith reactors

Mingfei Mu, Jonas Sjöblom, Henrik Ström et al
Energies. Vol. 12 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2018

Partikelflöden i avgasefterbehandlingssystem

Jonas Sjöblom Förbränning
Mingfei Mu Förbränning
Mekanik och maritima vetenskaper

Det kan finnas fler projekt där Mingfei Mu medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.