Hossein Raufi

Universitetslektor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Min bakgrund är inom komplex analys i flera variabler och komplex geometri, där fokus för min forskning har varit det analytiska studiet av holomorfa vektorbuntar. Jag har framförallt studerat singulära metriker på dessa holomorfa vektorbuntar och försökt ge mening åt deras krökning, L^2-teori och Chern-klasser (det senare i samarbete med Richard Lärkäng, Jean Ruppenthal och Martin Sera). Vid sidan av detta har jag även alltid brunnit för undervisning och i min nuvarande position som gästlärare ägnar jag all min tid åt att undervisa.

Källa: chalmers.se

Visar 4 publikationer

2018

Chern forms of singular metrics on vector bundles

Richard Lärkäng, Hossein Raufi, Jean Ruppenthal et al
Advances in Mathematics. Vol. 326, p. 465-489
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Chern forms of singular metrics on vector bundles

Richard Lärkäng, Hossein Raufi, Jean Ruppenthal et al
Preprint
2015

Singular hermitian metrics on holomorphic vector bundles

Hossein Raufi
Arkiv for Matematik. Vol. 53 (2), p. 359-382
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Positive vector bundles in complex and convex geometry

Hossein Raufi
Doktorsavhandling

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Hossein Raufi medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.