Deodatta Shinde

Doktor vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Visar 2 publikationer

2019

Elemental Distribution in CrNbTaTiW-C High Entropy Alloy Thin Films

Deodatta Shinde, Stefan Fritze, Mattias Thuvander et al
Microscopy and Microanalysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Ni nanocluster composites for enhanced impact resistance of multilayered arc-PVD ceramic coatings

James P. Best, Mikhail Polyakov, Deodatta Shinde et al
Surface and Coatings Technology. Vol. 354, p. 360-368
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Deodatta Shinde medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.