Ivar Simonsson

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Visar 4 publikationer

2016

Stationary mutation models

Ivar Simonsson, Petter Mostad
Forensic Science International: Genetics. Vol. 23, p. 217-225
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Exact Inference on Conditional Linear Γ-Gaussian Bayesian Networks.

Ivar Simonsson, Petter Mostad
Proceedings of the Eighth International Conference on Probabilistic Graphical Models, p. 474-486
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2012–2015

Bättre metoder för beräkningar och modellering med Bayesianska nätverk, med fokus på forensiska tillämpningar

Petter Mostad Tillämpad matematik och statistik
Ivar Simonsson Tillämpad matematik och statistik
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Ivar Simonsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.