Kristin Balksten

Visar 6 publikationer

2010

The Influence of Particle Size and Structure in Hydrated Lime on the Properties of the Lime Putty and Lime Mortar

Kristin Balksten, Britt-Marie Steenari
International Journal of Architectural Heritage. Vol. 4 (2), p. 86-101
Artikel i övriga tidskrifter
2005

The influence of craftsmanship on the inner structures of lime plasters

Kristin Balksten, kenth Klasén
Proceedings of the International RILEM Workshop Repair Mortars for Historic Masonry. Delft, Holland 2005.. Vol. 1, p. 11-20
Paper i proceeding
2005

Kalkputs- porstrukturens betydelse för beständighet

Kristin Balksten
Licentiatavhandling
2004

Permeability in lime plaster in relation to durability of covered materials

Kristin Balksten, Tor Broström
Proceedings of the 32nd IAHS World Congress on Housing – Sustainability of the Housing Projects. Trento, Italy 2004.. Vol. 1
Paper i proceeding
2004

The pore structure in lime plaster as a key to understanding moisture transportation properties and frost damages

Kristin Balksten, Sophia Magnusson
Proceedings of the 10th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. Stockholm, Sweden 2004.. Vol. 2, p. 1033-1040
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Kristin Balksten medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.