Traditional lime mortar and plaster : reconstruction with emphasis on durability
Doktorsavhandling, 2007

Författare

Kristin Balksten

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Materialteknik

Husbyggnad

ISBN

978-91-7291-990-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2671

Mer information

Skapat

2017-10-06