Seacat - riskminimering vid inspektion från havsytan
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Syfte och mål: Inspektion och övervakning av marina anläggningar (t.ex. hamnar, fiskodlingar, vindkraftsparker) både över och under havsytan är en integrerad del av anläggningarnas drift, och fokus på säkerhet gör att behovet är ökande. Att arbeta på havet nära fasta objekt innebär dock stora risker för personal och blir därför dyrt och väderkänsligt. Projektet Seacat kommer med Göteborgs Hamn som viktigaste behovsägare att färdigställa en ytgående drönare, som i alla väder kan utföra inspektion både över och under ytan. Förväntade effekter och resultat: Produkten Seacat kommer ge väsentligt ökade möjligheter att inspektera och övervaka marina anläggningar, som t.ex hamnar, fiskodlingar och vindkraftsparker. Det kommer kunna göras med minimerad risk för personal. Dessutom ger det möjlighet till reducerade kostnader och höjda och förändrade ambitioner. Projektet kommer att produktifiera en öppen och redan demonstrerad plattform, samt ge parter inom industri och akademi kunskap om utveckling och möjligheter i detta område. Upplägg och genomförande: * Återkoppling, demonstration och resultatspridning Återkoppling mellan behovsägare och utförare. Workshoppar och demonstrationer av pågående arbete, med ökande komplexitet och realism. * Produktifiering: mjukvara och systemintegration Aktuatorer, sensorer, beräkningsnoder, navigering, konnektivitet, databas, användargränssnitt. Stabilitet, funktionstest. * Plattform med sensorer och navigationssystem Inköp, montering och tester/demonstrationer av utrustning. Praktiska tekniska tester och modifikationer av drönaren, och operationella tester.

Deltagare

Ola Benderius (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Caliterra AB

Sturkö, Sweden

Depåservice AB

Malmö, Sweden

Floatel International AB

Göteborg, Sweden

Göteborgs Hamn

Göteborg, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

MMT AB

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-04569
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-29