ITRIM - Energieffektivisering genom trimvariation – CFD, EFD och mätning ombord
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Syftet med projektet är att ta fram ett beslutstöd för optimalt fartygstrim för olika vattendjup. Satsningen ska mynna ut i riktlinjer till fartygsoperatörer för vilka metoder som är både korrekta och kostnadseffektiva vilket bedöms kunna reducera energianvändningen vid tom eller dellastdrift.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 51551-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-09