RICS2: Säkra IT-system för drift och övervakning av samhällskritisk infrastruktur
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

RICS2 is a Swedish national research Centre on Resilient Information and Control Systems. The centre is financed by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) as a second stage after RICS (part 1) to promote long term research and competence in securing systems on which societal functions depend. 

Deltagare

Magnus Almgren (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

www.rics.se

Senast uppdaterat

2022-05-12