Lättviktstankar för lagring av flytande vätgas
Forskningsprojekt , 2022 – 2023

Lightweight tanks for storage of liquid hydrogen on-board aircraft. Material models for design of liner-less carbon fibre composite tanks are to be developed and validated.

Deltagare

Leif Asp (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Tomas Grönstedt

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Lucien Koopmans

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-08