QUADRA: Kvantitativ modellering av förarbeteende för aktiv säkerhetsbedömning
Forskningsprojekt , 2010 – 2014

Inom projektet FFI QUADRA har tydliga framsteg gjorts inom det vetenskapliga fältet förarbeteendemodellering. Målet med projektet var att skapa specifika förarbeteendemodeller för väldefinierade användarfall, där vart och ett inkluderade olika aktiva stödsystem för personbil och lastbil. Målet var att utveckla och använda förarbeteendemodeller för att simulera och förutsäga interaktioner mellan förare och stödsystem i kritiska situationer, och därigenom möjliggöra att med virtuella metoder utvärdera och vidareutveckla stödsystemen i fråga. Projektet har levt upp till dessa förväntningar, och överskridit dem på så vis att även andra, mer allmänna, fynd om förarbeteende har kunnat påvisas.

Deltagare

Krister Wolff (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Projekt-id: A15
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

VINNOVA

Projekt-id: 2009-02766
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-30