Mot ett hållbart svenskt livsmedels-system - en kunskapssyntes om miljöeffekter och policyalternativ
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Persson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christel Cederberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Stockholm Environment Institute (SEI)

Stockholm, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: 123
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-18