Produktionsstyrning och ljusoptimering i växthus
Forskningsprojekt , 2021 – 2022

Syfte och mål
Forskare på Chalmers och Heliospectra har studerat och utvecklat metoder för att utläsa information om plantors status baserat på mätningar av klorofyllfluorescens på bladverksnivå. Syftet med projektet är att vidareutveckla och produktisera metoderna samt använda informationen för att styra och optimera ljusmiljön genom återkoppling till Heliospectras ljusstyrningsystem helioCORE. Målet är att utveckla två moduler till helioCORE: Growth tracking control (produktionsstyrning) och Optimal light control (ljusintensitetsoptimering och ljusstressdetektion).

Förväntade effekter och resultat
Projektet möjliggör lansering av nya moduler i helioCORE, Heliospectras system för styrning och övervakning av LED-lampor, som är baserade på biologisk återkoppling. Vår ambition är att optimera och energieffektivisera odlingen, samt minska produktionsförluster kopplade till överproduktion och bristande kvalitet. Dessa moduler har potential att generera betydande energi-, resurs-, och kostnadsbesparingar, samt skapa mervärden för odlaren.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet fokuserar på att ta fram algoritmerna för styrningen, implementera styrfunktionerna i helioCORE och demonstrera systemet i växthusmiljö. Båda styrfunktionerna utvecklas parallellt och följer samma steg: (1) sensortestning med signalbehandling, (2) algoritmutveckling och simuleringsstudier, (3) implementering i helioCORE, (4) testning i inomhus- och växthusmiljö, och (5) verifiering i växthus.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Heliospectra AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-04975
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-03