Fordonsassisterad säker mobil V2X för automatisk körning (VEHICULAR)
Forskningsprojekt , 2021 – 2022

Med den femte generationen mobilkommunikation (5G) och dess utveckling kommer användarna att förvänta sig att det uppkopplade samhället är tillgängligt utan begränsningar, och användarna kommer att använda sig av bandbreddskrävande tjänster som förstärkt verklighet och virtuella kontorsapplikationer, även när de är på väg. Fordon i sig växer också fram som en stor konsument och producent av information som måste kommuniceras till mobilkommunikationsnätet och molntjänster såsom online-kartor och trafikinformation för sina mobilnät-assisterade mer eller mindre självkörande förmågor. En annan, hittills, outforskad möjlighet är att dra nytta av det faktum att moderna fordon är multisensorsystem som ständigt samlar in information som kan vara mycket användbar för att stödja utvecklingen av smarta städer, såsom att känna av luftkvalitet, behov av vägunderhåll, övervakning av bullernivåer, väderprognoser, trafikstockningar för ruttoptimering av kritiska transporter etc., information som kommuner kan använda för att optimera resurseffektiviteten i städerna mot hållbarhet, och för att genomföra ett bättre stadsliv i tätbefolkade städer.

I detta sammanhang kan framtida fordon och transportsystem också spela en viktig roll i mobilnät genom att fungera som rörliga basstationer som tillhandahåller ytterligare kommunikationsmöjligheter för mobilnäten och därmed bli en integrerad del av kommunikationsinfrastrukturen för att förbättra kapaciteten och täckningen av operatörsdrivna mobilnät. I gengäld skulle fordonen dra nytta av mobilkapaciteten och tillförlitligheten i mobilnäten för sina egna uppkopplingsbehov, särskilt relaterade till ultra-tillförlitlig låg latenskommunikation (URLLC) för mobilfordon till (C-V2X) automatiserad körning, särskilt helt autonoma eller fjärrstyrda fordon.

Syftet med detta projekt är att utveckla innovativa möjliggörande tekniker för design av ett fordonsassisterat säkert mobilnät-baserat V2X -system för automatiserad körning. Förväntade utfall är: Avancerade fordonsassisterad lobformning för kommunikation vid mm-vågfrekvensband för snabba fordonskommunikationer; Insikter om hur man upprätthåller säkerhet och integritet i sådana kooperativa fordonsassisterade mobilnät avsedda för C-V2X-baserad automatisk körning; Forskningsansökningar i nationella och europeiska utlysningar; Gemensamma MSc -examensarbeten; Gemensamma journal- och konferenspapper, minst en av varje. Projektet kommer att bidra till Transportutvecklingsområdet/SFO Transportutmaningar Att öka effektiviteten inom transport och logistik och öka trafiksäkerheten ”, och FN: s hållbarhetsmål SDG 11 Hållbara städer och samhällen.

Deltagare

Tommy Svensson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-08