Tommy Svensson

Professor vid Kommunikationssystem

Tommy Svensson är professor i forskargruppen för Kommunikationssystem, där han leder Trådlösa system-forskningen om luftgränssnittet och trådlösa teknologier för returtrafik (backhaul)-nätverk för framtida trådlösa system.

Målet med forskningen är att skapa flexibel och effektiv konvergerande radioaccess och backhaul-nätverk som kan bära all typ av multimedia-trafik från/till människor och maskiner. Han är för närvarande verksam inom forskning på femte generationens mobila trådlösa system (5G). Han har aktivt bidragit till det nyligen avslutade EU FP7 METIS-projektet som identifierat nyckel-användningsfall, scenarier, krav och möjliga lösningar för 5G och han arbetar för närvarande i EU H2020 5GPPP mmMAGIC-projektet som siktar på mm-vågslösningar för 5G.
https://5g-ppp.eu/mmmagic
www.metis2020.com

Tommy har aktivt bidragit till de europeiska WINNER och ARTIST4G-projekten, nationellt långsiktigt samarbete etablerat inom svenska SFF Wireless IP-projektet och Sverige-Kina samarbete inom VINNOVA-MOST IMT Advanced and Beyond-programmet, som gjort viktiga bidrag till utvecklingen av den mobila trådlösa 4th Generation (4G) 3GPP LTE standarden. Mobilt backhaul-nätverk behöver också förbättras för att stödja vidareutvecklade accessnät. På detta område har han lett projektet "Microwave backhauling för IMT Advanced and Beyond" (MAGIC).
http://projects.celtic-initiative.org/winner+
http://www.signal.uu.se/Research/PCCwirelessIP.html
http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/IMT-advanced-mobility.aspx
http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/MAGIC.aspx

Tommys huvudsakliga forskningsintressen är design och analys av fysiska-lager algoritmer, fleranvändarstöd, lobformning, resurstilldelning och samarbetande fler-antennsystem för access- och backhaul-nät, samt rörliga nätverk och satellitbaserade nätverk. Han har också ett intresse och industriell erfarenhet av utveckling av kärnnät. Han är koordinator och föreläsare i masterprogrammet Communication Engineering. Han är editor för IEEE Wireless Communications Letters, senior-medlem i IEEE och ordförande i det gemensamma Vehicular Technology / Communication / Information Theory Societies kapitlet inom IEEE Sverige.
http://www.mpcom.se
http://www.ieee.se/chapterindex.php?code=vt_com_it

För mer information om pågående och avslutade projekt, klicka på "Samverkan och projekt" nedan. För en komplett publikationslista, se länk under "Länkar".

Öppna positioner:
Ingen för tillfället.

Välkommen att skicka in din förfrågan om möjligheter till forskarutbildning, post doc / forskartjänster, forskningsbesök och praktikplatser även om ingen öppen position annonseras. Jag kommer att läsa din e-post, men jag kan eventuellt inte svara om det inte finns en öppen position, på grund av mängden e-post.

Källa: chalmers.se
Image of Tommy Svensson

Visar 301 publikationer

2022

High-Rate Uninterrupted Internet of Vehicle Communications in Highways: Dynamic Blockage Avoidance and CSIT Acquisition

Hao Guo, Behrooz Makki, Mohamed-Slim Alouini et al
IEEE Communications Magazine. Vol. 60 (7), p. 44-50
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

6G Radio Requirements to Support Integrated Communication, Localization, and Sensing

Henk Wymeersch, Aarno Parssinen, Traian E. Abrudan et al
2022 Joint European Conference on Networks and Communications and 6G Summit, EuCNC/6G Summit 2022, p. 463-469
Paper i proceeding
2021

On Delay-limited Average Rate of HARQ-based Predictor Antenna Systems

Hao Guo, Behrooz Makki, Mohamed-Slim Alouini et al
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 10 (8), p. 1628-1632
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Uplink Power Control in Integrated Access and Backhaul Networks

Olalekan Peter Adare, Haitham Babbili, Charitha Madapatha Madapathage Don et al
2021 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN)
Paper i proceeding
2021

Predictor Antenna: A Technique to Boost the Performance of Moving Relays

Hao Guo, Behrooz Makki, Dinh Thuy Phan Huy et al
IEEE Communications Magazine. Vol. 59 (7), p. 80-86
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Cellular V2X for Connected Automated Driving

Mikael Fallgren, Markus Dillinger, Toktam Mahmoodi et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2021

Integration of Communication and Sensing in 6G: A Joint Industrial and Academic Perspective

Henk Wymeersch, Deep Shrestha, Carlos Morais De Lima et al
IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC. Vol. 2021-September
Paper i proceeding
2021

6G Vision, Value, Use Cases and Technologies from European 6G Flagship Project Hexa-X

Mikko A. Uusitalo, Patrik Rugeland, M. Boldi et al
IEEE Access. Vol. 9, p. 160004-160020
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

MSE minimized joint transmission in coordinated multipoint systems with sparse feedback and constrained backhaul requirements

Mohammad Bagher Nezafati, Mehrdad Taki, Tommy Svensson
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 2021 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Status, Recommendations, and Outlook

Mikael Fallgren, Markus Dillinger, Toktam Mahmoodi et al
CELLULAR V2X FOR CONNECTED AUTOMATED DRIVING, p. 265-280
Kapitel i bok
2021

V2X Radio Interface

Malte Schellmann, Jian Luo, Erik Ström et al
Cellular V2X for Connected Automated Driving, p. 137-189
Kapitel i bok
2021

Convergent Communication, Sensing and Localization in 6G Systems: An Overview of Technologies, Opportunities and Challenges

Carlos De Lima, Didier Belot, Rafael Berkvens et al
IEEE Access. Vol. 9, p. 26902-26925
Reviewartikel
2021

Joint scheduling and throughput maximization in self-backhauled millimeter wave cellular networks

Chao Fang, Charitha Madapatha Madapathage Don, Behrooz Makki et al
Proceedings of the International Symposium on Wireless Communication Systems. Vol. 2021-September
Paper i proceeding
2021

Hybrid Precoding in Cooperative Millimeter Wave Networks

Chao Fang, Behrooz Makki, Jingya Li et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 20 (8), p. 5373-5388
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Attacking Massive MIMO Cognitive Radio Networks by Optimized Jamming

S. Fatemeh Zamanian, Mohammad Hossein Kahaei, S. Mohammad Razavizadeh et al
IEEE OPEN JOURNAL OF THE COMMUNICATIONS SOCIETY. Vol. 2, p. 2219-2231
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Velocity-aware Antenna Selection in Predictor Antenna Systems

Hao Guo, Behrooz Makki, Tommy Svensson
WSA 2021 - 25th International ITG Workshop on Smart Antennas, p. 256-261
Paper i proceeding
2021

Performance Analysis of Millimeter Wave CoMP Networks under Blockage

Behrouz Maham, Tommy Svensson
IEEE Vehicular Technology Conference. Vol. 2021-April
Paper i proceeding
2021

On Energy Allocation and Data Scheduling in Backscatter Networks With Multi-Antenna Readers

Mohammad Movahednasab, Mohammad Reza Pakravan, Behrooz Makki et al
IEEE OPEN JOURNAL OF THE COMMUNICATIONS SOCIETY. Vol. 2, p. 1674-1689
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

On Topology Optimization and Routing in Integrated Access and Backhaul Networks: A Genetic Algorithm-Based Approach

Charitha Madapatha Madapathage Don, Behrooz Makki, Ajmal Muhammad et al
IEEE OPEN JOURNAL OF THE COMMUNICATIONS SOCIETY. Vol. 2, p. 2273-2291
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Hexa-X: The european 6G flagship project

Mikko A. Uusitalo, Marten Ericson, Bjorn Richerzhagen et al
2021 Joint European Conference on Networks and Communications and 6G Summit, EuCNC/6G Summit 2021, p. 580-585
Paper i proceeding
2021

Reduced Complexity Precoding for One-Bit Signaling

Azadeh Tabeshnezhad, Lee Swindlehurst, Tommy Svensson
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 70 (2), p. 1967-1971
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A Unified Approach for Uncertainty Analyses for Total Radiated Power and Total Isotropic Sensitivity Measurements in Reverberation Chamber

Wei Xue, Furong Li, X. Chen et al
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol. 70
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A Semi-Linear Approximation of the First-Order Marcum Q-function with Application to Predictor Antenna Systems

Hao Guo, Behrooz Makki, Mohamed-Slim Alouini et al
IEEE Open Journal of the Communications Society. Vol. 2, p. 273-286
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

3D beamforming in reconfigurable intelligent surfaces-assisted wireless communication networks

S. Mohammad Razavizadeh, Tommy Svensson
WSA 2020 - 24th International ITG Workshop on Smart Antennas
Paper i proceeding
2020

Secure Simultaneous Information and Power Transfer for Downlink Multi-User Massive MIMO

Zahra Goli, S. Mohammad Razavizadeh, Hamed Farhadi et al
IEEE Access. Vol. 8, p. 150514-150526
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Statistical analysis of measurement uncertainty in total radiated power of wireless devices in reverberation chamber

Wei Xue, Furong Li, X. Chen et al
IET Microwaves, Antennas and Propagation. Vol. 14 (11), p. 1241-1245
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Impact of Probe Coupling on Emulation Accuracy in Massive MIMO OTA Testing

Huiling Pei, Xiaoming Chen, Wei Xue et al
2020 14TH EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION (EUCAP 2020)
Paper i proceeding
2020

Collaborative Localization with Truth Discovery for Heterogeneous and Dynamic Vehicular Networks

Fuxi Wen, Tommy Svensson
IEEE Vehicular Technology Conference. Vol. 2020-May
Paper i proceeding
2020

Asynchronous Downlink Massive MIMO Networks: A Stochastic Geometry Approach

Elaheh Sadeghabadi, Seyed Mohammad Azimi-Abarghouyi, Behrooz Makki et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 19 (1), p. 579-594
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Rate Adaptation in Predictor Antenna Systems

Hao Guo, Behrooz Makki, Tommy Svensson
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 9 (4), p. 448-451
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Tensor completion-based 5G positioning with partial channel measurements

Fuxi Wen, Tommy Svensson
Proceedings of the International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing (MobiHoc), p. 339-344
Paper i proceeding
2020

On Integrated Access and Backhaul Networks: Current Status and Potentials

Charitha Madapatha Madapathage Don, Behrooz Makki, Chao Fang et al
IEEE OPEN JOURNAL OF THE COMMUNICATIONS SOCIETY. Vol. 1, p. 1374-1389
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Power Allocation in HARQ-based Predictor Antenna Systems

Hao Guo, Behrooz Makki, Mohamed-Slim Alouini et al
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 9 (12), p. 2025-2029
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Predictor Antennas for Moving Relays: Finite Block-length Analysis

Hao Guo, Behrooz Makki, Tommy Svensson
2020 3rd International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking (CommNet)
Paper i proceeding
2020

An Energy-Efficient Controller for Wirelessly-Powered Communication Networks

Mohammad Movahednasab, Behrooz Makki, Naeimeh Omidvar et al
IEEE Transactions on Communications. Vol. 68 (8), p. 4986-5002
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Direction-of-Arrival Estimation in the Presence of Phase Noise

Rui Lu, Ming Zhang, Xiaoming Chen et al
IEEE Communications Letters. Vol. 24 (8), p. 1710-1714
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

On the needs and requirements arising from connected and automated driving

Konstantinos Antonakoglou, Nadia Brahmi, T. Abbas et al
Journal of Sensor and Actuator Networks. Vol. 9 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Multicast and Broadcast Enablers for High-Performing Cellular V2X Systems

Mikael Fallgren, T. Abbas, Sylvain Allio et al
IEEE Transactions on Broadcasting. Vol. 65 (2), p. 454-463
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

On the Throughput of Large-but-Finite MIMO Networks Using Schedulers

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Mohamed-Slim Alouini
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 18 (1), p. 152-166
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Fast HARQ over Finite Blocklength Codes: A Technique for Low-Latency Reliable Communication

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Giuseppe Caire et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 18 (1), p. 194-209
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Delay constrained throughput optimization in multi-hop AF relay networks, using limited quantized CSI

Mehrdad Taki, Tommy Svensson, Mohammad Bagher Nezafati
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 2019 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effect of users height distribution on the coverage of mmwave cellular networks with 3d beamforming

Mahdi Baianifar, S. Mohammad Razavizadeh, Soheil Khavari-Moghaddam et al
IEEE Access. Vol. 7, p. 68091-68105
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Impact of Coupling on Performance of Predictor Antenna Systems for Wireless Moving Relays

Nima Jamaly, Anders Derneryd, Tommy Svensson
IET Microwaves, Antennas and Propagation
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effects of coupling and overspeeding on performance of predictor antenna systems in wireless moving relays

Nima Jamaly, Tommy Svensson, Anders Derneryd
IET Microwaves, Antennas and Propagation. Vol. 13 (3), p. 367-372
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Stochastic Geometry Modeling and Analysis of Finite Millimeter Wave Wireless Networks

Seyed Mohammad Azimi-Abarghouyi, Behrooz Makki, Masoumeh Nasiri-Kenari et al
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 68 (2), p. 1378-1393
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Rate-based cell range expansion for mmWave massive MIMO enabled two-tier HetNets

Sisai Fang, Xiaoxuan Zhu, Xiaodong Xu et al
2018 24th Asia-Pacific Conference on Communications, APCC 2018, p. 275-279
Paper i proceeding
2019

Joint Data Routing and Power Scheduling for Wireless Powered Communication Networks

Mohammad Movahednasab, N. Omidvar, Mohammad Reza Pakravan et al
IEEE International Conference on Communications
Paper i proceeding
2019

Download Elastic Traffic Rate Optimization via NOMA Protocols

Farzad Eslami, Mohammad Robat Mili, Fatemeh Mokhtari et al
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 68 (1), p. 713-727
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Finite Block-length Analysis of Large-but-finite MIMO Systems

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Mikael Coldrey et al
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 8 (1), p. 113-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Characterizations of Mutual Coupling Effects on Switch-Based Phased Array Antennas for 5G Millimeter-Wave Mobile Communications

Chen Xiaoming, Muhammad Abdullah, Qinlong Li et al
IEEE Access. Vol. 7, p. 31376-31384
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Comparisons of Channel Emulation Methods for State-of-the-Art Multi-Probe Anechoic Chamber based Millimeter-Wave Over-the-Air Testing

H. Pei, X. Chen, W. Fan et al
IEEE Vehicular Technology Conference. Vol. 2019-September
Paper i proceeding
2018

Coordinated Hybrid Precoding for Energy-Efficient Millimeter Wave Systems

Chao Fang, Behrooz Makki, Jingya Li et al
IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAWC
Paper i proceeding
2018

Impact of User Height on the Coverage of 3D Beamforming-Enabled Massive MIMO Systems

Mahdi Baianifar, Soheil Khavari, S. Mohammad Razavizadeh et al
2017 IEEE 28TH ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PERSONAL, INDOOR, AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS (PIMRC)
Paper i proceeding
2018

IEEE Access Special Section Editorial: Socially Enabled Networking And Computing

Li Wang, Giuseppe Araniti, Yong Li et al
IEEE Access. Vol. 6, p. 72037-72040
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Fifth-Generation Technologies for the Connected Car Capable Systems for Vehicle-to-Anything Communications

Mikael Fallgren, Markus Dillinger, Jesus Alonso-Zarate et al
IEEE Vehicular Technology Magazine. Vol. 13 (3), p. 28-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Uplink Multiuser MIMO-OFDM System in the Presence of Phase Noises, Power Imbalance, and Correlation

Chen Xiaoming, Andreas Wolfgang, Tommy Svensson
Wireless Communications and Mobile Computing. Vol. 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Coverage analysis of finite cellular networks: A stochastic geometry approach

Seyed Mohammad Azimi-Abarghouyi, Behrooz Makki, Martin Haenggi et al
IWCIT 2018 - Iran Workshop on Communication and Information Theory, p. 1-5
Paper i proceeding
2018

5GCAR project D3.1 Intermediate 5G V2X Radio

Zexian Li, Gabor Fodor, Nadia Brahmi et al
Rapport - Europeiska kommissionen (EU)
2018

Throughput Analysis of Large-but-Finite MIMO Networks using Schedulers

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Mohamed-Slit Alouini
2018 IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE (WCNC)
Paper i proceeding
2018

Massive Multiple Input Massive Multiple Output for 5G Wireless Backhauling

D. -T. Phan-Huy, P. Ratajczak, R. D'Errico et al
IEEE Globecom Workshops
Paper i proceeding
2018

Reliability Gains of Infrastructure Programmability in an Optical C-RAN

Houman Rastegarfar, Tommy Svensson, Nasser Peyghambarian
2018 OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS CONFERENCE AND EXPOSITION (OFC)
Paper i proceeding
2018

On Selected V2X Technology Components and Enablers from the 5GCAR Project

Mikael Fallgren, Markus Dillinger, Zexian Li et al
2018 13TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BROADBAND MULTIMEDIA SYSTEMS AND BROADCASTING (BMSB)
Paper i proceeding
2018

Genetic Algorithm-Based Beam Refinement for Initial Access in Millimeter Wave Mobile Networks

Hao Guo, Behrooz Makki, Tommy Svensson
Wireless Communications and Mobile Computing. Vol. 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Antenna, PHY and MAC Design

Frank Schaich, Charbel Abdel Nour, Catherine Douillard et al
5G System Design: Architectural and Functional Considerations and Long Term Research, p. 265-314
Kapitel i bok
2018

Multi-User Phase Noises on Uplink MIMO-OFDM Systems

X. Chen, Andreas Wolfgang, Tommy Svensson
2018 2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting, AT-RASC 2018
Paper i proceeding
2018

Optical layer routing influence on software-defined C-RAN survivability

Houman Rastegarfar, Tommy Svensson, N. Peyghambarian
Journal of Optical Communications and Networking. Vol. 10 (11), p. 866-877
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Integer-Forcing Message Recovering in Interference Channels

Seyed Mohammad Azimi-Abarghouyi, Mohsen Hejazi, Behrooz Makki et al
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 67 (5), p. 4124-4135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

5G CAR D6.1 Intermediate Report on Standardization, Dissemination and Exploitation Activities

Mikael Fallgren, Taimoor Abbas, Diego Bernardez et al
Rapport - Europeiska kommissionen (EU)
2018

Stochastic geometry modeling and analysis of single- and multi-cluster wireless networks

Seyed Mohammad Azimi-Abarghouyi, Behrooz Makki, Martin Haenggi et al
IEEE Transactions on Communications. Vol. 66 (10), p. 4981-4996
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Wireless Energy and Information Transmission in FSO and RF-FSO Links

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Koen Buisman et al
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 7 (1), p. 90-93
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A Comparison of Beam Refinement Algorithms for Millimeter Wave Initial Access

Hao Guo, Behrooz Makki, Tommy Svensson
28th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications, IEEE PIMRC'2017 workshop
Paper i proceeding
2017

Sequential Hybrid Beamforming Design for Multi-Link mmWave Communication

Y. Zou, Mario Castaneda, Tommy Svensson et al
GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference
Paper i proceeding
2017

Coverage Analysis for Millimeter Wave Uplink Cellular Networks with Partial Zero-Forcing Receivers

Chao Fang, Behrooz Makki, Tommy Svensson
15th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks (WiOpt), p. Article no. 7959947-
Paper i proceeding
2017

Performance Analysis of ARQ-based RF-FSO Links

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Communications Letters. Vol. 21 (6), p. 1253-1256
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Coverage Performance of Joint Transmission for Moving Relay Enabled Cellular Networks in Dense Urban Scenarios

X. X. Tang, X. D. Xu, Tommy Svensson et al
IEEE Access. Vol. 5, p. 13001-13009
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

On the Performance of Millimeter Wave-based RF-FSO Multi-hop and Mesh Networks

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Maite Brandt-Pearce et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 16 (12), p. 7746-7759
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A Genetic Algorithm-based Antenna Selection Approach for Large-but-Finite MIMO Networks

Behrooz Makki, Anatole IDE, Tommy Svensson et al
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 66 (7), p. 6591-6595
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Performance analysis of RF-FSO multi-hop networks

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Maite Brandt-Pearce et al
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC, p. Article no 7925522-
Paper i proceeding
2017

A Genetic Algorithm-based Beamforming Approach for Delay-constrained Networks

Hao Guo, Behrooz Makki, Tommy Svensson
15th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks, WiOpt 2017, Paris, France, 15-19 May 2017, p. Article no. 7959905-
Paper i proceeding
2017

Modeling and Analyzing the Cross-tier Handover in Heterogeneous Networks

X. Xu, Z. Sun, X. Dai et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 16 (12), p. 7859-7869
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Delay-Sensitive Area Spectral Efficiency: A Performance Metric for Delay-Constrained Green Networks

Behrooz Makki, Chao Fang, Tommy Svensson et al
IEEE Transactions on Communications. Vol. 65 (6), p. 2467-2480
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Beamforming MIMO-OFDM Systems in the Presence of Phase Noises at Millimeter-Wave Frequencies

X. Chen, Chao Fang, Y. Zou et al
2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops, WCNCW 2017
Paper i proceeding
2017

Joint Sum Rate and Error Probability Optimization: Finite Blocklength Analysis

mahdi haghifam, mohammad Robat Mili, Behrooz Makki et al
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 6 (6), p. 726-729
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Phase Noise Effect on MIMO-OFDM Systems with Common and Independent Oscillators

X. M. Chen, H. Wang, W. Fan et al
Wireless Communications and Mobile Computing. Vol. 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Initial multi-node and antenna transmitter and receiver architectures and schemes; Deliverable D5.1

P. Zetterberg, Andreas Wolfgang, A. Westlund et al
Rapport
2016

On the Performance of Millimeter Wave-based RF-FSO Links with HARQ Feedback

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Mohamed-Slim Alouini
2016 Ieee 27th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (Pimrc), p. 937-942
Paper i proceeding
2016

On the Performance of the Relay-ARQ Networks

Behrooz Makki, Thomas Eriksson, Tommy Svensson
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 65 (4), p. 2078-2096
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A Preliminary Study on Waveform Candidates for 5G Mobile Radio Communications Above 6 GHz

A. A. Zaidi, J. Luo, R. Gerzaguet et al
2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference
Paper i proceeding
2016

On the performance of the Poisson-point-process-based networks with no channel state information feedback

Chao Fang, Behrooz Makki, Tommy Svensson
IET Communications. Vol. 10 (15), p. 2018-2024
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Multi-antenna, Multi-node, Multi-RAT Architectures to Provide an Immersive Experience to the Early 5G Adopters

M. Hunukumbure, L. Dussopt, M. Castañeda et al
ETSI Workshop on future radio technologies - Air Interfaces 27-28 January 2016, Sophia Antipolis, France
Paper i proceeding
2016

Massive Machine-Type Communications in 5G: Physical and MAC-Layer Solutions

C. Bockelmann, N. Pratas, H. Nikopour et al
IEEE Communications Magazine. Vol. 54 (9), p. 59-65
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Resource allocation for wireless caching in socially-enabled D2D communications

Huaqing Wu, Li Wang, Tommy Svensson et al
2016 IEEE International Conference on Communications, ICC 2016, p. Art. no 7511489-
Paper i proceeding
2016

Interference management, mobility management and dynamic reconfiguration

M. Maternia, Ö. Bulakci, E. Ternon et al
5G Mobile and Wireless Communications Technology. Eds. A. Osseiran, J. Monserrat, P. Marsch, p. 303-335
Kapitel i bok
2016

Evaluation of Waveforms for Mobile Radio Communications Above 6 GHz

Ali Zaidi, Jian Luo, Robin Gerzaguet et al
2016 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 4-8 Dec. 2016
Paper i proceeding
2016

Decentralized Compute-and-Forward for Ad Hoc Networks

Seyed Mohammad Azimi-Abarghouyi, Mohsen Hejazi, Behrooz Makki et al
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 5 (6), p. 652-655
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

5G on Board: How Many Antennas Do We Need on Connected Cars?

D.T. Phan-Huy, Mikael Sternad, Tommy Svensson et al
2016 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 4-8 Dec. 2016
Paper i proceeding
2016

On joint energy and information transfer in relay networks with an imperfect power amplifier

Mahdi R. Haghifam, Behrooz Makki, Masoumeh Nasiri-Kenari et al
27th IEEE Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications, PIMRC 2016; Valencia; Spain; 4-8 September, 2016, p. Art no 7794872-
Paper i proceeding
2016

Impact of Major RF Impairments on mm-Wave Communications Using OFDM Waveforms

Y. Zou, Per Zetterberg, Ulf Gustavsson et al
2016 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 4-8 Dec. 2016
Paper i proceeding
2016

Caching based socially-aware D2D communications in wireless content delivery networks: a hypergraph framework

Bo Bai, L. Wang, Z. Han et al
IEEE Wireless Communications. Vol. 23 (4), p. 74-81
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Improved Local Precoder Design for JT-CoMP With Periodical Backhaul CSI Exchange

Tilak Rajesh Lakshmana, Antti Tölli, Tommy Svensson
IEEE Communications Letters. Vol. 20 (3), p. 566 - 569
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

On the Performance of RF-FSO Links with and without Hybrid ARQ

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 15 (7), p. 4928-4943
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

An Overview of Device-to-Device Communications Technology Components in METIS

G. Fodor, S. Roger, N. Rajatheva et al
IEEE Access. Vol. 4, p. 3288-3299
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Adaptive Multicell 3-D Beamforming in Multiantenna Cellular Networks

Nima Seifi, Robert W. Heath Jr., Mikael Coldrey et al
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 65 (8), p. 6217-6231
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Spatial Wireless Channel Prediction under Location Uncertainty

Srikar Muppirisetty, Tommy Svensson, Henk Wymeersch
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 15 (2), p. 1031-1044
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Precoder Design With Incomplete Feedback for Joint Transmission

Tilak Rajesh Lakshmana, Antti Tölli, Rahul Devassy et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 15 (3), p. 1923-1936
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Wireless Energy and Information Transmission using Feedback: Infinite and Finite Block-length Analysis

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Michele Zorzi
IEEE Transactions on Communications. Vol. 64 (12), p. 5304-5318
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

On the performance of amplifier-aware dense networks: Finite block-length analysis

Behrooz Makki, Chao Fang, Tommy Svensson et al
International Conference on Computing, Networking and Communications, ICNC 2016, Kauai, United States, 15-18 February 2016, p. Art. no. 7440604-
Paper i proceeding
2016

Frame Structure Design for Future Millimetre Wave Mobile Radio Access

Jaakko Vihriälä, Nicolas Cassiau, Jian Luo et al
2016 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 4-8 Dec. 2016
Paper i proceeding
2016

Spatial reuse based resource allocation in device-to-device communications

T. Sun, L. Wang, Z. Wu et al
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering. Vol. 169, p. 131-143
Paper i proceeding
2016

A joint power and information transfer system using retransmissions

Behrooz Makki, Tommy Svensson, M. Zorzi
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC. Vol. 2016-September, p. 7565010-
Paper i proceeding
2016

Robust Successive Compute-and-Forward over Multi-User Multi-Relay Networks

Mohsen Hejazi, Seyed Mohammad Azimi-Abarghouyi, Behrooz Makki et al
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 65 (10), p. 8112-8129
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Equal Gain Combining in Poisson Networks With Spatially Correlated Interference Signals

Chao Fang, Behrooz Makki, X. D. Xu et al
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 5 (6), p. 628-631
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

On the Required Number of Antennas in a Point-to-Point Large-but-Finite MIMO System: Outage-Limited Scenario

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Transactions on Communications. Vol. 64 (5), p. 1968-1983
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

5G systems: The mmMAGIC project perspective on use cases and challenges between 6-100 GHz

M. Tercero, P. Von Wrycza, A. Amah et al
2016 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops, WCNCW 2016, Doha, Qatar, 3-6 April 2016, p. 200-205
Paper i proceeding
2015

Adaptive Space-Time Coding using ARQ

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Transactions on Vehicular Technology. Vol. 64 (9), p. 4331-4337
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

HARQ in Poisson Point Process-based Heterogeneous Networks

Chao Fang, Behrooz Makki, Tommy Svensson et al
IEEE Vehicular Technology Conference. Vol. 2015
Paper i proceeding
2015

Cross-tier Handover Analyses in Small Cell Networks: A Stochastic Geometry Approach

Y. Hong, X. Xu, M. Tao et al
IEEE International Conference on Communications, ICC 2015; London; United Kingdom; 8-12 June 2015, p. 3429-3434
Paper i proceeding
2015

Making 5G adaptive antennas work for very fast moving vehicles

D.T. Phan-Huy, M Sternad, Tommy Svensson
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. Vol. 7 (2), p. 71-84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Massive MIMO with IQ Imbalance: Performance analysis and compensation

Nikolaos Kolomvakis, Michail Matthaiou, Jingya Li et al
IEEE International Conference on Communications, ICC 2015, London, United Kingdom, 8-12 June 2015, p. 1703-1709
Paper i proceeding
2015

On Feedback Resource Allocation in Multiple-Input-Single-Output Systems using Partial CSI Feedback

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Transactions on Communications. Vol. 63 (3), p. 816-825
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

On the Required Number of Antennas in a Point-to-Point Large-but-Finite MIMO System

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE International Conference on Ubiquitous Wireless Broadband, ICUWB 2015, Montreal, Canada, 4-7 October, p. Art. no. 7324486-
Paper i proceeding
2015

Interference management for moving networks in ultra-dense urban scenarios

Sui Yutao, I. Guvenc, Tommy Svensson
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 2015 (1), p. Art. no. 111-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

On the Performance of HARQ-Based RF-FSO Links

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), San Diego, CA, DEC 06-10, 2015
Paper i proceeding
2015

Joint Precoding and Load Balancing Optimization for Energy-Efficient Heterogeneous Networks

Jingya Li, E. Bjornson, Tommy Svensson et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 14 (10), p. 5810-5822
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Exploiting Full Duplex for Device-to-Device Communications in Heterogeneous Networks

L. Wang, F. Tian, Tommy Svensson et al
IEEE Communications Magazine. Vol. 53 (5), p. 146-152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Finite Block-Length Analysis of Spectrum Sharing Networks

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Michele Zorzi
IEEE International Conference on Communications, p. 7665-7670
Paper i proceeding
2015

On the Throughput and Outage Probability of Multi-Relay Networks With Imperfect Power Amplifiers

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 14 (9), p. 4994-5008
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

On the Throughput of the Return-Link Multi-Beam Satellite Systems using Genetic Algorithm-Based Schedulers

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Giuseppe Cocco et al
IEEE International Conference on Communications, p. 838-843
Paper i proceeding
2015

EU FP7 INFSO-ICT-317669 METIS, D2.4 Proposed solutions for new radio access

Petar Popovski, Cedomir Stefanovic, Hiroyuki Yomo et al
Rapport
2015

Optimal Design of Energy-Efficient HetNets: Joint Precoding and Load Balancing

Jingya Li, E. Björnson, Tommy Svensson et al
IEEE International Conference on Communications, p. 4664-4669
Paper i proceeding
2015

Elevation plane spatial multicell interference mitigation with No CSI sharing

Nima Seifi, Mikael Coldrey, Tommy Svensson
IEEE Globecom Workshops, GC Wkshps 2015, San Diego, United States, 6-10 December 2015
Paper i proceeding
2015

Analysis of secrecy rate against eavesdroppers in MIMO modulation systems

Yaman Wei, Li Wang, Tommy Svensson
IEEE International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP), 15-17 October 2015, Nanjing, China, p. 1203-1207
Paper i proceeding
2015

Finite Block-Length Analysis of the Spectrum Sharing Networks using Rate Adaptation

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Michele Zorzi
IEEE Transactions on Communications. Vol. 63 (8), p. 2823-2835
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Finite Block-Length Analysis of Spectrum Sharing Networks: Interference-Constrained Scenario

Behrooz Makki, Tommy Svensson, M. Zorzi
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 4 (4), p. 433-436
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

On a Relay-ARQ Network using Adaptive Power Allocation

Behrooz Makki, Thomas Eriksson, Tommy Svensson
IEEE Transactions on Communications. Vol. submited
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Location-aware Communications for 5G Networks

Rocco Di Taranto, Srikar Muppirisetty, Ronald Raulefs et al
IEEE Signal Processing Magazine. Vol. 31 (6), p. 102-112
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

I/Q Imbalance in AF Dual-Hop Relaying: Performance Analysis in Nakagami-m Fading

Jingya Li, Michail Matthaiou, Tommy Svensson
IEEE Transactions on Communications. Vol. 62 (3), p. 836-847
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

I/Q Imbalance in Two-Way AF Relaying: Power Allocation and Performance Analysis

Jingya Li, Michail Matthaiou, Tommy Svensson
IEEE International Conference on Communications, ICC 2014, Sydney, Australia, p. 5042-5048
Paper i proceeding
2014

Amplifier-Aware Multi-Relaying

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. submitted
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Frequency Allocation in Non-Coherent Joint Transmission CoMP Networks

Tilak Rajesh Lakshmana, Behrooz Makki, Tommy Svensson
2014 IEEE International Conference on Communications Workshops, ICC 2014, p. 610-615
Paper i proceeding
2014

Pass it on: Advanced Relaying Concepts and Challenges for Networks Beyond 4G

Agisilaos Papadogiannis, Michael Faerber, Ahmed Saadani et al
IEEE Vehicular Technology Magazine. Vol. 9 (2), p. 29-37
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

On the Deployment of Moving Networks in Ultra-dense Urban Scenarios

Sui Yutao, I. Guvenc, Tommy Svensson
2014 1st International Conference on 5G for Ubiquitous Connectivity, 5GU 2014; Levi ResortLevi; Finland; 26 November 2014 through 27 November 2014, p. 240-245
Paper i proceeding
2014

Joint transmission mode and tilt adaptation in coordinated small-cell networks

Nima Seifi, Robert W. Heath Jr., Mikael Coldrey et al
2014 IEEE International Conference on Communications Workshops, ICC 2014, p. 598-603
Paper i proceeding
2014

Coordinated 3D Beamforming for Interference Management in Cellular Networks

Nima Seifi, J. Zhang, Robert W. Heath Jr. et al
IEEE Transactions on Wireless Communications. Vol. 13 (10), p. 5396-5410
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The Role of Small Cells, Coordinated Multipoint, and Massive MIMO in 5G

V. Jungnickel, K. Manolakis, W. Zirwas et al
IEEE Communications Magazine. Vol. 52 (5), p. 44-51
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

On the Impact of Control Channel Reliability on Coordinated Multi-Point Transmission

Zoltán Mayer, Jingya Li, Agisilaos Papadogiannis et al
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 28
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Coordinated Hybrid Automatic Repeat Request

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Thomas Eriksson et al
IEEE Communications Letters. Vol. 18 (11), p. 1975-1978
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Spectrum sharing via HARQ feedback and adaptive power allocation

Behrooz Makki, Thomas Eriksson, Tommy Svensson
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC, p. 1024-1029
Paper i proceeding
2014

Analysis and measurement of multiple antenna systems for fading channel prediction in moving relays

Nima Jamaly, R. Apelfröujd, A. Belen Martinez et al
8th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2014, p. 2015-2019
Paper i proceeding
2014

Reinforcement-based data transmission in temporally-correlated fading channels: Partial CSIT scenario

Behrooz Makki, Tommy Svensson, M. Debbah
11th International Symposium on Wireless Communications Systems, ISWCS 2014, Barcelona, Spain, 26-29 August 2014, p. 176-181
Paper i proceeding
2014

I/Q Imbalance in Two-Way AF Relaying: Performance Analysis and Detection Mode Switch

Jingya Li, Michail Matthaiou, Tommy Svensson
IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Austin, TX, December 2014, p. 4001-4007
Paper i proceeding
2014

EU FP7 INFSO-ICT-317669 METIS, D2.3 Components of a new air interface - building blocks and performance

Petar Popovski, Cedomir Stefanovic, Hiroyuki Yomo et al
Rapport
2014

Optimal joint utility based load balancing algorithm for heterogeneous wireless networks

R. Chai, H. L. Zhang, X. Y. Dong et al
Wireless Networks. Vol. 20 (6), p. 1557-1571
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Energy Efficiency Analysis of Rank-1 Ricean Fading MIMO Channel

Jingya Li, Michail Matthaiou, S. Jin et al
IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAWC (October), p. 349-353
Paper i proceeding
2014

I/Q Imbalance in Two-Way AF Relaying

Jingya Li, Michail Matthaiou, Tommy Svensson
IEEE Transactions on Communications. Vol. 62 (7), p. 2271-2285
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Green communication via Type-I ARQ: Finite block-length analysis

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Michele Zorzi
2014 IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM 2014, Austin, United States; 8-12 December 2014, p. 2673-2677
Paper i proceeding
2014

Performance Analysis and Cooperation Mode Switch in HARQ-based Relaying

Jingya Li, Behrooz Makki, Tommy Svensson
IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) workshop, Austin, TX, December 2014, p. 930-935
Paper i proceeding
2014

Finite Block-length Analysis of the Incremental Redundancy HARQ

Behrooz Makki, Tommy Svensson, Michele Zorzi
IEEE Wireless Communications Letters. Vol. 3 (5), p. 529-532
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

EU FP7 INFSO-ICT-317669 METIS, D4.2 Final report on trade-off investigations

Osman Aydin, Zhe Ren, Maiden Bostov et al
Rapport
2013

EU FP7 INFSO-ICT-317669 METIS, D3.1 Positioning of multi-node/multi-antenna technologies

E. de Carvalho, P. Popovski, H. Thomsen et al
Rapport
2013

Scheduling for Backhaul Load Reduction in CoMP

Tilak Rajesh Lakshmana, Jingya Li, Carmen Botella Mascarell et al
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC, p. 227-232
Paper i proceeding
2013

EU FP7 INFSO-ICT-317669 METIS, D2.1, Requirement analysis and design approaches for 5G air interface

Petar Popovski, Cedomir Stefanovic, Hiroyuki Yomo et al
Rapport
2013

Soft metrics and their Performance Analysis for Optimal Data Detection in the Presence of Strong Oscillator Phase Noise

Rajet Krishnan, M Reza Khanzadi, Thomas Eriksson et al
IEEE Transactions on Communications. Vol. 61 (6), p. 1-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Utility as a User Selection Criterion for Coordinated Multi Point Systems

A. Klockar, Carmen Botella Mascarell, Mikael Sternad et al
Utility as a User Selection Criterion for Coordinated Multi Point Systems, IEEE 24th International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2013, p. 3123-3128
Paper i proceeding
2013

Utility-based bandwidth allocation algorithm for heterogeneous wireless networks

R. Chai, X.J. Wang, Q. B. Chen et al
Science in China, Series F: Information Sciences. Vol. 56 (2), p. 95-107
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

A Utility-Based Joint Resource Allocation Approach for Multi-Service in CoMP Networks

Binru Huang, Jingya Li, Tommy Svensson
Wireless Personal Communications. Vol. 72 (3), p. 1633-1648
Paper i proceeding
2013

Moving Cells: A Promising Solution to Boost Performance for Vehicular Users

Sui Yutao, J. Vihriala, Agisilaos Papadogiannis et al
IEEE Communications Magazine. Vol. 51 (6), p. 62-68
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

The energy efficiency potential of moving and fixed relays for vehicular users

Sui Yutao, Agisilaos Papadogiannis, Wei Yang et al
2013 IEEE 78th Vehicular Technology Conference, VTC Fall 2013; Las Vegas, NV; United States; 2 September 2013 through 5 September 2013
Paper i proceeding
2013

Analysis of Antenna Pattern Overlap Matrix in Correlated Nonuniform Multipath Environments

Nima Jamaly, Anders Derneryd, Tommy Svensson
Proceedings of the 7th European Conference on Antennas and Propagation, p. 2113-2117
Paper i proceeding
2013

Adaptive large MISO downlink with Predictor Antenna array for very fast moving vehicles

D.T. Phan-Huy, Mikael Sternad, Tommy Svensson
2013 International Conference on Connected Vehicles and Expo, ICCVE 2013 - Proceedings, p. 331-336
Paper i proceeding
2013

Coordinated Multi-point Joint Transmission with Partial Channel Information Feedback

Behrooz Makki, Jingya Li, Thomas Eriksson et al
European Wireless Conference
Paper i proceeding
2013

On an HARQ-based Coordinated Multi-point Network using Dynamic Point Selection

Behrooz Makki, Thomas Eriksson, Tommy Svensson
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 209 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Power Allocation for Multi-Point Joint Transmission with Different Node Activeness

Jingya Li, Behrooz Makki, Tommy Svensson et al
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC 2013, Shanghai, China., p. 4220-4225
Paper i proceeding
2013

Uplink enhancement of vehicular users by using D2D communications

Sui Yutao, Tommy Svensson
2013 IEEE Globecom Workshops, GC Wkshps 2013, p. 649-653
Paper i proceeding
2013

EU FP7 INFSO-ICT-317669 METIS, D2.2 Novel radio link concepts and state of the art analysis

Petar Popovski, Cedomir Stefanovic, Hiroyuki Yomo et al
Rapport
2013

Resource pooling for frameless network architecture with adaptive resource allocation

X. Xu, D. Wang, Xiaofeng Tao et al
Science in China, Series F: Information Sciences. Vol. 56 (2), p. 83-94
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Performance study of fixed and moving relays for vehicular users with multi-cell handover under co-channel interference

Sui Yutao, Zhe Ren, Sun Wanlu et al
IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo, p. 514-520
Paper i proceeding
2013

On the Impact of Backhaul Channel Reliability on Cooperative Wireless Networks

Zoltán Mayer, Jingya Li, Agisilaos Papadogiannis et al
IEEE International Conference on Communications, ICC 2013, Budapest, Hungary, p. 5284-5289
Paper i proceeding
2012

Variational Bayesian Framework for Receiver Design in the Presence of Phase Noise in MIMO Systems

Rajet Krishnan, M Reza Khanzadi, Lennart Svensson et al
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC, p. 347-352
Paper i proceeding
2012

Using “Predictor Antennas” for Long-Range Prediction of Fast Fading for Moving Relays

Mikael Sternad, Michael Grieger, R. Apelfrojd et al
2012 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, p. 253-257
Paper i proceeding
2012

Performance Evaluation of Coordinated Multi-Point Transmission Schemes with Predicted CSI

Jingya Li, Agisilaos Papadogiannis, R. Apelfrojd et al
IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC, p. 1055-1060
Paper i proceeding
2012

The Potential of Moving Relays - A Performance Analysis

Sui Yutao, Agisilaos Papadogiannis, Tommy Svensson
IEEE Vehicular Technology Conference
Paper i proceeding
2012

EU FP7 INFSO-ICT-247223 ARTIST4G, D1.4 Interference Avoidance Techniques and System Design

Valeria D’Amico, Bruno Melis, Hardy Halbauer et al
Rapport
2012

On the Potential of Broadcast CSI for Opportunistic Coordinated Multi-Point Transmission

Tilak Rajesh Lakshmana, Agisilaos Papadogiannis, Jingya Li et al
IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC, p. 1262-1267
Paper i proceeding
2012

Partial Joint Processing with Efficient backhauling in Coordinated MultiPoint Networks

Tilak Rajesh Lakshmana, Carmen Botella Mascarell, Tommy Svensson
IEEE Vehicular Technology Conference
Paper i proceeding
2012

Optimal and Efficient Power Allocation for OFDM Non-Coherent Cooperative Transmission

Xin Chen, Xiaodong Xu, Jingya Li et al
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC, p. 1584-1589
Paper i proceeding
2012

Joint Scheduling for Multi-Service in Coordinated Multi-Point OFDMA Networks

Binru Huang, Jingya Li, Tommy Svensson
IEEE Vehicular Technology Conference, p. Art. no. 6240135-
Paper i proceeding
2012

Throughput Analysis for Multi-Point Joint Transmission with Quantized CSI Feedback

Behrooz Makki, Jingya Li, Thomas Eriksson et al
76th IEEE Vehicular Technology Conference, VTC Fall 2012; Quebec City, QC; Canada; 3 September 2012 through 6 September 2012, p. 1 - 5
Paper i proceeding
2012

Advanced Relaying Concepts for Future Wireless Networks

Agisilaos Papadogiannis, Michael Färber, Ahmed Saadani et al
Future Network and Mobile Summit (FUNEMS 2012), Berlin, Germany, July 2012
Paper i proceeding
2012

Power Allocation for Two-Cell Two-User Joint Transmission

Jingya Li, Thomas Eriksson, Tommy Svensson et al
IEEE Communications Letters. Vol. 16 (19), p. 1474-1477
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Time-varying phase noise and channel estimation in MIMO systems

Hani Mehrpouyan, Ali Arshad Nasir, Thomas Eriksson et al
IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAWC, p. 560-564
Paper i proceeding
2012

Performance Analysis of Centralized Relay Selection with Unreliable Control Information

Agisilaos Papadogiannis, Tommy Svensson
IEEE Vehicular Technology Conference, VTC 2012-Fall, Quebec City, Canada, Sep 03-06. 2012
Paper i proceeding
2012

Resource allocation for clustered network MIMO OFDMA systems

Jingya Li, Carmen Botella Mascarell, Tommy Svensson
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Joint Estimation of Channel and Oscillator Phase Noise in MIMO Systems

Hani Mehrpouyan, Ali Arshad Nasir, Steven D. Blostein et al
IEEE Transactions on Signal Processing. Vol. 60 (9), p. 4790-4807
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Throughput optimization in MU-MIMO systems via exploiting bs antenna tilt

Nima Seifi, Mikael Coldrey, Tommy Svensson
2012 IEEE Globecom Workshops, GC Wkshps 2012, p. 653-657
Paper i proceeding
2012

The Potential of a Hybrid Fixed/User Relay Architecture -- A Performance Analysis

Agisilaos Papadogiannis, Sui Yutao, Tommy Svensson
IEEE Vehicular Technology Conference, VTC 2012-Fall, Quebec City, Canada, Sep. 2012
Paper i proceeding
2012

Resource allocation for OFDMA systems with multi-cell joint transmission

Jingya Li, Xin Chen, Carmen Botella Mascarell et al
2012 IEEE 13th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAWC 2012. Cesme, 17-20 June 2012, p. 179-183
Paper i proceeding
2012

Performance Comparison of Fixed and Moving Relays under Co-channel Interference

Sui Yutao, Agisilaos Papadogiannis, Wei Yang et al
2012 IEEE Globecom Workshops, GC Wkshps 2012; Anaheim, CA; United States; 3 December 2012 through 7 December 2012, p. 574-579
Paper i proceeding
2012

Performance of Circular QAM Constellations with Time Varying Phase Noise

Muhammad Assad Tariq, Hani Mehrpouyan, Tommy Svensson
IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC, p. 2365-2370
Paper i proceeding
2012

Partial joint processing with efficient backhauling using particle swarm optimization

Tilak Rajesh Lakshmana, Carmen Botella Mascarell, Tommy Svensson
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking. Vol. 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

EU FP7 INFSO-ICT-247223 ARTIST4G, D3.5c Moving Relays and Mobility aspects

Christian Pietsch, Stefan Brueck, Michael Färber et al
Rapport
2011

On Models, Bounds, and Estimation Algorithms for Time-Varying Phase Noise

M Reza Khanzadi, Hani Mehrpouyan, Erik Alpman et al
5th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS2011), p. Art Nr. 6140897-
Paper i proceeding
2011

Improved resource allocation strategy in SU-CoMP network

Xin Chen, Xiaodong Xu, Hongjia Li et al
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications. Vol. 18 (4), p. 7-12
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

EU FP7 INFSO-ICT-247223 ARTIST4G, D3.2 Advanced Relay Technical Proposals

Hervé Bonneville, Stefan Brueck, Michael Färber et al
Rapport
2011

A New Distributed Approach for Achieving Clock Synchronization in Heterogeneous Networks

Hani Mehrpouyan, Steven D. Blostein, Tommy Svensson
IEEE Globecom 2011, p. 5-
Paper i proceeding
2011

EU FP7 INFSO-ICT-247223 ARTIST4G, D3.4 Relay configurations

Daniel Aronsson, Hervé Bonneville, Bin Fan et al
Rapport
2011

Evaluation of Link Adaptation Methods in Multi-User OFDM Systems with Imperfect Channel State Information

Sui Yutao, Daniel Aronsson, Tommy Svensson
Future Network & Mobile Summit 2011, 15 - 17 June 2011, Warsaw, Poland
Paper i proceeding
2011

Optimal and Approximate Methods for Detection of Uncoded Data with Carrier Phase Noise

Rajet Krishnan, Hani Mehrpouyan, Thomas Eriksson et al
IEEE Globecom 2011
Paper i proceeding
2011

Mobile and wireless communications for IMT-A and beyond

Afif Osseiran, Werner Mohr, Jose Monserrat et al
Bok
2011

Joint Scheduling and Power Control in Coordinated Multi-Point Clusters

Jingya Li, Tommy Svensson, Carmen Botella Mascarell et al
IEEE Vehicular Technology Conference, p. Art. no. 6092837-
Paper i proceeding
2011

A Utility-Based Scheduling Approach for Multiple Services in Coordinated Multi-Point Networks

Binru Huang, Jingya Li, Tommy Svensson
2011 the 14th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications: Communications, Networking and Applications for the Internet of Things, WPMC'11, p. 1-5
Paper i proceeding
2011

Threshold Receiver Model for Throughput of Wireless Devices with MIMO and Frequency Diversity Measured in Reverberation Chamber

Per-Simon Kildal, Ahmed Hussain, Chen Xiaoming et al
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. Vol. 10, p. 1201-1204
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Introduction to CPM-SC-FDMA – A Novel Multiple-Access Power-Efficient Transmission Scheme

Marilynn P. Wylie-Green, Erik S. Perrins, Tommy Svensson
IEEE Transactions on Communications. Vol. 59 (7), p. 1904-1915
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Coordinated MultiPoint (CoMP) Systems

M. Boldi, Antti Tölli, M. Olsson et al
Mobile and Wireless Communications for IMT-Advanced and Beyond, p. 121-155
Kapitel i bok
2010

On Power Amplifier Efficiency with Modulated Signals

Tommy Svensson, Thomas Eriksson
Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, VTC2010-Spring, 2010
Paper i proceeding
2010

A New Distributive Approach for Achieving Timing Synchronization in Heterogenous Networks, (in peer review)

Hani Mehrpouyan, Steven D. Blostein, Tommy Svensson
ICC Worksop on Heterogeneous Networks 2011
Paper i proceeding
2010

Utility of joint processing schemes

Annika Klockar, Carmen Botella Mascarell, Tommy Svensson et al
Proceedings of the 2010 7th International Symposium on Wireless Communications systems, York, United Kingdom, September 2010, p. 76-80
Paper i proceeding
2010

On the performance of joint processing schemes over the cluster area

Carmen Botella Mascarell, Tommy Svensson, Xiaodong Xu et al
IEEE Vehicular Technology Conference Spring, Taipei, Taiwan, May 2010, p. 1-5
Paper i proceeding
2010

Multiple Access Schemes and Inter-cell Interference Mitigation Techniques

J.P. Javaudin, G. Mange, Tommy Svensson et al
Radio Technologies and Concepts for IMT-Advanced, p. 325-376
Kapitel i bok
2010

A novel frequency reuse scheme for coordinated multi-point transmission.

Jingya Li, H. Zhang, Xiaodong Xu et al
IEEE Vehicular Technology Conference Spring, Taipei, Taiwan, May 2010, p. 1-5
Paper i proceeding
2010

Partial joint processing for frequency selective channels

Tilak Rajesh Lakshmana, Carmen Botella Mascarell, Tommy Svensson et al
IEEE Vehicular Technology Conference
Paper i proceeding
2010

CELTIC CP5-026 WINNER+, D1.9 Final Innovation Report

Tommy Svensson, Eric Zinovieff, Gunther Auer et al
Rapport
2010

Downlink Radio Resource Allocation for Coordinated Cellular OFDMA Networks

Jingya Li, Xiaodong Xu, Xin Chen et al
IEICE Transactions on Communications. Vol. E93B (12), p. 3480-3488
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Scheduling-Assisted Joint Processing for CoMP in the Framework of the WINNER+ Project

Lars Thiele, Federico Boccardi, Carmen Botella Mascarell et al
Proc. Future Network & MobileSummit 2010, June 2010, Florence, Italy.
Paper i proceeding
2010

Advanced interference management in ARTIST4G: Interference Avoidance

Valeria D'Amico, Carmen Botella Mascarell, Jochen Giese et al
European Wireless Technology Conference, Paris, France, September 2010, p. 21-24
Paper i proceeding
2010

CELTIC CP5-026 WINNER+, D2.2 Enabling Techniques for LTE-A and beyond

Afif Osseiran, Gunther Auer, Bennis Mehdi et al
Rapport
2010

Power and Spectrally Efficient Multiple Access CPM Over SC-FDMA

Marilynn P. Wylie-Green, Erik S. Perrins, Tommy Svensson
IEEE Communication Theory Workshop 2010, May 2010, Cancun, Mexico.
Paper i proceeding
2010

Performance of power control in inter-cell interference coordination for frequency reuse.

H. Zhang, Xiaodong Xu, Jingya Li et al
Journal of China Universities of Posts and Telecommunications. Vol. 17 (1), p. 37-43
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Throughput, Capacity, Handover and Latency Performance in a 3GPP LTE FDD Field Trial

Marilynn P. Wylie-Green, Tommy Svensson
GLOBECOM - IEEE Global Telecommunications Conference, Dec 6-10, 2010, Miami, USA
Paper i proceeding
2010

Multi-Beam Cooperative Frequency Reuse for Coordinated Multi-Point Systems

Jingya Li, Xiaodong Xu, H. Zhang et al
Journal of China Universities of Posts and Telecommunications. Vol. 17 (6), p. 11-18
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Power and Spectrally Efficient Multiple Access Using CPM over SC-FDMA.

Marilynn P. Wylie-Green, Tommy Svensson, Erik S. Perrins
IEEE Vehicular Technology Conference
Paper i proceeding
2009

The Road to IMT-Advanced Communication Systems: State-of-the-Art and Innovation Areas Addressed by the WINNER+ Project

Afif Osseiran, Eric Hardouin, Mauro Boldi et al
IEEE Communications Magazine. Vol. 47 (6), p. 38-47
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

CELTIC CP5-026 WINNER+, D1.5 Intermediate Report on System Aspect of Advanced RRM

Gunther Auer, Jorge Cabrejas, Emilio Calvanese et al
Rapport
2009

Performance Evaluation of Memory-less and Kalman-based Channel Estimation for OFDMA

Daniel Aronsson, Tommy Svensson, Mikael Sternad
VTC Spring 2009 - IEEE 69th Vehicular Technology Conference; Barcelona; Spain; 26 April 2009 through 29 April 2009, p. Art. no. 5073788-
Paper i proceeding
2009

Design and Performance of a Multiple Access CPM-SC-FDMA Transmission Scheme

Marilynn P. Wylie-Green, Erik S. Perrins, Tommy Svensson
Proceedings IEEE 4th International Waveform Diversity and Design Conference, Feb 2009, Orlando, Florida, p. 286-290
Paper i proceeding
2009

Age vs. Time Speed at Sweden ComSoc

Juan Hernandez, Jan Nilsson, Tommy Svensson et al
IEEE Communications Magazine
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Coordinated MultiPoint Systems for IMT-Advanced in the Framework of Winner+ Project

Mauro Boldi, Tommy Svensson, al et.
Proc. ICT Mobile Summit 2009, Santander, Spain, June 2009
Paper i proceeding
2009

Multicell power allocation method based on game theory for inter-cell interference coordination

H. Zhang, Xiaodong Xu, Jingya Li et al
Science China Information Sciences. Vol. 52 (12), p. 2378-2384
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Retrospective Analysis of ESS166 Kommunikationssystem E3

Tommy Svensson
Pedagogical Papers Series, vol.3, Winter 2009
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Block Interleaved Frequency Division Multiple Access for Power Efficiency, Robustness, Flexibility and Scalability. Nov 2009.

Tommy Svensson, Tobias Frank, Thomas Eriksson et al
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

A low-complexity joint power control and beamforming algorithm for the downlink of multi-user W-CDMA coordinated systems

Carmen Botella Mascarell, Fernando Domene, Gema Pinero et al
Proc. IEEE International Workshop on Signal Processing Advances for Wireless Communications (SPAWC09), June 2009, p. 226-230
Paper i proceeding
2009

CELTIC CP5-026 WINNER+, D2.1 Preliminary WINNER+ System Concept

Afif Osseiran, Alexandre Gouraud, Tommy Svensson et al
Rapport
2009

Design and Performance of Constrained Envelope Continuous Phase Modulation

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings IEEE 4th International Waveform Diversity and Design Conference, Orlando, Florida, USA, p. 312-316
Paper i proceeding
2009

Performance Trade-off Investigation of B-IFDMA

Johnny Karout, Srikar Muppirisetty, Tommy Svensson
IEEE Vehicular Technology Conference. Vol. 1-4, p. 368-372
Paper i proceeding
2009

Channel allocation based on Kalman filter prediction for downlink OFDMA systems

H. Zhang, Jingya Li, Xiaodong Xu et al
IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Sept. 2009, Anchorage, USA.
Paper i proceeding
2009

Key Technologies for IMT-Advanced Mobile Communication Systems

C. Wijting, K. Doppler, K. Kalliojarvi et al
IEEE Wireless Communications. Vol. 16 (3), p. 76-85
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Radio Technologies and Concepts for IMT-Advanced. Wiley Nov. 2009.

Werner Mohr, Martin Döttling, Afif Osseiran et al
Bok
2008

A White Green Scenario for Communications

Juan Hernandez, Jan Nilsson, Tommy Svensson et al
IEEE Communications Magazine
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

CELTIC CP5-026 WINNER+, D1.4 Initial Report on Advanced Multiple Antenna Systems

Mats Bengtsson, Bhavani Shankar, Emil Björnson et al
Rapport
2008

WINNER II System Concept: Advanced Radio Technologies for Future Wireless Systems

Carl Wijting, Klaus Doppler, Kari Kalliojärvi et al
ICT Mobile Summit 2008, Stockholm, Sweden, June 2008
Paper i proceeding
2008

Resource Allocation and Control Signaling in the WINNER flexible MAC Concept.

Mikael Sternad, Tommy Svensson, Martin Döttling
68th Semi-Annual IEEE Vehicular Technology, VTC 2008-Fall, Conference; Calgary, AB; Canada; 21 September 2008 through 24 September 2008, p. Art. no. 4657161-
Paper i proceeding
2007

EU FP6 IST-4-027756 WINNER II, D6.13.14 WINNER II System Concept Description, Dec 2007

Gunther Auer, Martin Döttling, Tommy Svensson et al
Rapport
2007

Block-equidistant resource mapping in OFDM, MC-CDMA and SS-MC-MA

Simon Plass, Tommy Svensson, Armin Dammann
12th International OFDM Workshop, Hanburg, Germany, August 2007.
Paper i proceeding
2007

B-IFDMA - A Power Efficient Multiple Access Scheme for Non-frequency-adaptive Transmission

Tommy Svensson, Tobias Frank, David Falconer et al
IST Mobile Summit 2007, Budapest, July 2007.
Paper i proceeding
2007

EU FP6 IST-4-027756 WINNER II, D2.3.3 Link level procedures for the WINNER System, Nov 2007

Daniel Aronsson, Gunther Auer, Tommy Svensson et al
Rapport
2007

Towards Systems Beyond 3G Based on Adaptive OFDMA Transmission

Mikael Sternad, Tommy Svensson, Tony Ottosson Gadd et al
Proceedings of the IEEE. Vol. 95 (12), p. 2432 - 2455
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

EU FP6 IST-4-027756 WINNER II, D6.13.7 Test Scenarios and Calibration Cases Issue 2, Dec 2006

Mohammad Abaii, Gunther Auer, Tommy Svensson et al
Rapport
2006

WINNER MAC for Cellular Transmission

Mikael Sternad, Tommy Svensson, Göran Klang
15th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Myconos, Greece
Paper i proceeding
2006

Performance of an Adaptive Multiuser OFDM Uplink With Carrier Frequency Offsets

Wei Wang, Tony Ottosson Gadd, Tommy Svensson
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Spring, Melbourne, Australia
Paper i proceeding
2006

The WINNER B3G System MAC Concept

Mikael Sternad, Tommy Svensson, Göran Klang
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Montreal, Canada
Paper i proceeding
2006

Coding and Resource Scheduling in Packet Oriented Adaptive TDMA/OFDMA Systems

Tommy Svensson, Sorour Falahati, Mikael Sternad
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Spring, Melbourne, Australia
Paper i proceeding
2005

EU FP6 IST-2003-507581 WINNER, D3.2 Description of identified new relay based radio network deployment

Abdulkareem Adinoyi, Lars Berlemann, Tommy Svensson et al
Rapport
2005

EU FP6 IST-2003-507581 WINNER, D2.4 Assessment of adaptive transmission technologies, Feb 2005

Sorour Falahati, Daniel Aronsson, Elena Costa et al
Rapport
2005

Evaluations of a 4G Uplink System Based on Adaptive Single-Carrier TDMA

Wei Wang, Tony Ottosson Gadd, Tommy Svensson et al
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Dallas, Texas, USA, p. 1667-1671
Paper i proceeding
2005

Adaptive TDMA/OFDMA for Wide-Area Coverage and Vehicular Velocities

Mikael Sternad, Sorour Falahati, Tommy Svensson et al
14th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Dresden, Germany
Paper i proceeding
2004

Adaptive OFDMA/TDMA Transmission at Vehicular Velocities

Mikael Sternad, Sorour Falahati, Tommy Svensson
Proceedings Wireless World Research Forum WWRF12, Toronto, Canada,
Paper i proceeding
2004

EU FP6 IST-2003-507581 WINNER, D2.6 Assessment of Multiple Access Technologies, Oct 2004.

Pirjo Pasanen, Mikael Sternad, Per Skillermark et al
Rapport
2003

Empirical Model for Spectrally Efficient Continuous Phase Modulation

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings Vehicular Technology Conference Fall, Orlando, Florida, USA
Paper i proceeding
2003

Constrained Envelope Continuous Phase Modulation

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings Vehicular Technology Conference Spring, Jeju, Korea
Paper i proceeding
2002

On the geometry of signals for multipath fading channels

Tommy Svensson, Johan Lassing, Thomas Eriksson
Proceedings Radiovetenskap och Kommunikation 2002, Stockholm, Sweden
Paper i proceeding
2002

Spectrally Efficient Continuous Phase Modulation

Tommy Svensson
Doktorsavhandling
2002

Multi-pulse Continuous Phase Modulation

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings 5th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, Honolulu, Hawaii, USA
Paper i proceeding
2001

Complexity and performance of spectrally efficient continuous phase modulation

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings Nordic Radio Symposium, Nynäshamn, Sweden
Paper i proceeding
2001

System implications in designing a 60 GHz WLAN RF front end

Ali Behravan, Florent Munier, Tommy Svensson et al
Proceedings GHz 2001, Lund, Sweden
Paper i proceeding
2001

Maximizing minimum Euclidean distance of spectrally constrained partial response CPM

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Spring, Rhodes, Greece, p. 1342-1346
Paper i proceeding
2000

On Spectrally Efficient Continuous Phase Modulation

Tommy Svensson
Licentiatavhandling
1999

Suboptimum Detection of Bandwidth Efficient Partial Response CPM

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings Radiovetenskap och Kommunikation, Karlskrona, Sweden, p. 649-653
Paper i proceeding
1999

Reduced Complexity Detection of Bandwidth Efficient Partial Response CPM

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference, Houston, Texas, p. 1296-1300
Paper i proceeding
1999

On Convolutionally Encoded Partial Response CPM

Tommy Svensson, Arne Svensson
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Amsterdam, the Netherlands, p. 663-667
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 13 forskningsprojekt

2021–2023

Reconfigurable Intelligent Sustainable Environments for 6G Wireless Networks

Henk Wymeersch Kommunikationssystem
Tommy Svensson Kommunikationssystem
Kamran Keykhosravi Kommunikationssystem
Christian Fager Mikrovågselektronik
Zhongxia Simon He Mikrovågselektronik
Europeiska kommissionen (EU)

2021–2022

Fordonsassisterad säker mobil V2X för automatisk körning (VEHICULAR)

Tommy Svensson Kommunikationssystem
Chalmers

2020–2023

End-to-end slicing and data-driven automation of next generation cellular networks with mobile edge clouds (SEMANTIC)

Tommy Svensson Kommunikationssystem
Europeiska kommissionen (EU)

2018–2019

Automotive 5G Integrated Security and Communications

Tommy Svensson Kommunikationssystem
Tomas Olovsson Nätverk och system
Chalmers

2017–2019

Fifth Generation Communication Automotive Research and innovation (5GCAR)

Erik Ström Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk
Tommy Svensson Kommunikationssystem
Henk Wymeersch Kommunikationssystem
Fredrik Brännström Kommunikationssystem
Europeiska kommissionen (EU)

2015–2017

Millimetre-Wave Based Mobile Radio Access Network for Fifth Generation Integrated Communications (mmMAGIC)

Giuseppe Durisi Kommunikationssystem
Tommy Svensson Kommunikationssystem
Chao Fang Kommunikationssystem
Behrooz Makki Kommunikationssystem
Europeiska kommissionen (EU)

2014–2015

Efficient load-aware dynamic global radio resource management in multi-spotbeam broadband satellite networks.

Tommy Svensson Kommunikationssystem
Behrooz Makki Kommunikationssystem
Jingya Li Kommunikationssystem
Tilak Rajesh Lakshmana Kommunikationssystem
Europeiska rymdorganisationen (ESA)

2013–2014

Interferenshantering i heterogena mobilnät

Tommy Svensson Kommunikationssystem
VINNOVA

2013–2015

Smart mobilkommunikation för miljövänlig IKT

Sui Yutao Kommunikationssystem
Tommy Svensson Kommunikationssystem
Behrooz Makki Kommunikationssystem
VINNOVA

2012–2015

Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society (METIS)

Tommy Svensson Kommunikationssystem
Erik Ström Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk
Jingya Li Kommunikationssystem
Sun Wanlu Kommunikationssystem
Sui Yutao Kommunikationssystem
Tilak Rajesh Lakshmana Kommunikationssystem
Europeiska kommissionen (EU)

12 publikationer finns
2010–2012

Advanced Radio Interface Technologies for 4G Systems (ARTIST4G)

Behrooz Makki Kommunikationssystem
Tommy Svensson Kommunikationssystem
Tilak Rajesh Lakshmana Kommunikationssystem
Europeiska kommissionen (EU)

12 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Tommy Svensson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.