Coopnet
Forskningsprojekt, 2011 – 2016

COOPNET (Cooperative Situational Awareness for Wireless Networks) är ett forskningsprojekt som kortfattat går ut på att skapa förutsättningarna för att forma ett gemensamt och trådlöst samarbetsnätverk av världens alla ”smarta” prylar. Det omfattar inte bara datorer och mobiltelefoner, utan även andra prylar som kan ha inbyggd intelligens, såsom t ex alla typer av fordon. Det kan uttryckas som ”prylarnas trådlösa internet”. Men det gäller också att få alla dessa prylar att prata direkt med varandra, inte bara via våra vanliga trådlösa nätverksvägar, som tar vägen via basstationer och satelliter etc. Det blir för ”trångt” och många gånger alltför långsamt att låta all information gå genom dessa kanaler. Med hjälp av olika typer av små sensorer, går det också att bygga in ögon, öron, näsa eller andra sinnen i systemet. Det skapar fantastiska möjligheter för helt nya tjänster, mobilappar och andra applikationer inom t ex kommunikation, navigation, miljöövervakning och trafiksäkerhet.

Deltagare

Henk Wymeersch (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Rocco Di Taranto

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Markus Fröhle

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Gabriel Garcia

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

CHRISTOPHER LINDBERG

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Srikar Muppirisetty

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/258418
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02