Complexity and performance of spectrally efficient continuous phase modulation
Paper i proceeding, 2001

cpm

Författare

Tommy Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings Nordic Radio Symposium, Nynäshamn, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap