Smart mobilkommunikation för miljövänlig IKT
Forskningsprojekt, 2013 – 2015

Syftet med projektet är att bidra till - Högpresterande och energi-effektiva mobilnät - Ökad attraktionskraft för energi- och miljövänlig kollektivtrafik Målet med projektet är att - Undersöka potentialen för avancerade trådlösa förbindelser till passagerare på kollektivtransport-fordon. - Integrera och optimera stödet för rörliga små celler i mobilnät och i heterogena radio-accessnät - Stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Kina inom 5G mobilsystem. Projektets resultat förväntas påverka förståelsen hur man bygger rörliga reläer och basstationer, samt hur man kan integrera rörliga celler i mobilsystem. Resultaten kommer att synliggöras i vetenskapliga konferenser och journaler. Medverkande forskare på Chalmers kommer att utveckla sin expertis, och sprida den inom utbildningssystemet för nya ingenjörer och doktorer. Genererad kunskap kan stärka Icomeras och Ericssons produktportföljer inom tekniker för små celler, och samarbetet i projektet kan underlätta kommersiellt utnyttjande.

Deltagare

Tommy Svensson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Behrooz Makki

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Sui Yutao

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT)

Beijing, China

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Icomera

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-02198
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Sm...

Senast uppdaterat

2018-09-06